LSJH:s butik för avlagda textilier dras framöver av ett proffs inom textilbranschen

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) i Kärsämäki i Åbo belägna butik för avlagda textilier drivs hädanefter av samarbetsparten Päivi Lintula, som tidigare lotsat TST-Texvex. Det förnyade verksamhetskonceptet startar tisdagen den 11 augusti, då det i butiken på Hiisigatan arrangeras ett evenemang då man kan rota i textilskatter som man kan köpa åt sig till ett kilopris. Från och med mitten av augusti fortsätter butiken med förnyade öppettider.

LSJH:s butik för avlagda textilier på Hiisigatan har fått en ny dragare. I fortsättningen drivs butikens verksamhet av Päivi Lintulatextilbranschproff som som tidigare lotsat TST-Texvex och som skapat varumärket Sixsak. 

 Att sälja avlagda textilier hör inte till LSJH:s kärnverksamhet, varför vi ville hitta emed textilbranschen bekant samarbetspartner för att sköta butiken, berättar LSJH:s processutvecklingsingenjör Jaakko Zitting. 

LSJH:s och Lintulas gemensamma färd började år 2016, då Turun Seudun TST ry:s Texvex-projekt började sin verksamhet med stöd av Åbo stad. Samma år började LSJH samla in avlagda textilier från sitt område och fick en sorteringskompanjon av Turun Seudun TST ry. TST-Texvex sorterade textilier från LSJH under fyra år, under vilka tonvis med textilier cirkulerade där via till Texvex butik, till övrig återanvändning samt till återvinning.   

Under 2016–2018 var Lintula även med i Telaketju MM-försöksprojektet, som undersökte och testade insamlings- och sorteringsmetoder för avlagda textilier. Försöksprojektet koordinerades av LSJH och finansierades av miljöministeriet. 

 När Texvex verksamhet kom till sitt slut nappade jag omedelbart på möjligheten att fortsätta med butiken för avlagda textilier. Återvinning av textilier har varit min passion redan under en lång tid och butiken är en logeplats under textiliernas resa från insamlingen av avlagda textilier till deras nya liv, berättar Lintula, som jobbat med textilåtervinning redan under flera år. 

Från butiken för avlagda textilier kan man köpa avlagda textilier som samlats in från invånarna, allt från hemtextilier till textilbitar. Butiken är en del av den lokala cirkulära ekonomin för avlagda textilier och det expanderande samarbetet mellan avfallsverken. 

Enligt prioritetsordningen för avfallshanteringen bör materialet i första hand återanvändas som sådant, till exempel en T-skjorta som en T-skjortaFastän vi instruerar att man endast ska lägga obrukbara textilier i insamlingen för avlagda textilier finns det trots detta en stor mängd användbara grejer bland materialet som kommer till insamlingen. Genom butiken kommer dessa åter i cirkulation, klargör Zitting. 

De textilier som inte lämpar sig för återanvändning som sådana utnyttjas på andra sätt. Sorterat textilmaterial åker från hallen för avlagda textilier till exempel till företag, där de blir råvaror för nya produkter. I framtiden styrs textilmaterial även till LSJH:s förädlingsanläggning, där det vidareförädlas till returfibrer för olika företags behov. Förädlingsanläggningen uppskattas vara färdig våren 2021. 

Ett evenemang under vilket förråden töms inför höstsäsongen

Tisdagen den 11 augusti klockan 12–18 arrangeras det i butiken för avlagda textilier ett för alla öppet evenemang  man kan rota i textilierAlla hyllor i butiken är fulla med textilier av olika slag: kläder, hemtextilier och tygerI räcken hänger även vintage och retro. Produkterna är inte separat prissatta, utan under evenemanget säljs de till ett kilopris på 1–2 euro. Förutom avlagda textilier finns det till salu några möbler och armaturer som tidigare varit i användning i butiken. 

– Med evenemanget gör vi utrymme i butiken för höstsäsongens produkter. Det har inplanerats flera evenemang för varje månad under hösten, så det lönar sig att följa butiken på Facebook, uppmanar Lintula. 

På plats under evenemanget finns även LSJH:s rådgivare. Av dem kan du vid sidan om rotandet fråga till exempel om sortering och avfallsservicens tjänster. 

Från och med 17.8.2020 betjänar butiken för avlagda textilier under måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 10.00-15.00 samt under torsdagar kl. 10.00-18.00 (ej under vardagshelger). Butiken är belägen i LSJH:s hall för avlagda textilier, i vilken avlagda textilier tas emot, sorteras och bereds för återvinning. På utsidan av hallen, invid väggen, finns en avgiftsfri mottagning för avlagda textilier, till vilken invånarna när som helst kan ta obrukbara, rena och torra hemtextilier avgiftsfrittTextilierna som tas till insamlingen bör packas i en sluten plastpåse så att textilierna inte blir fuktiga och förstörs. 

Evenemang  man kan rota i avlagda textilier i Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) butik för avlagda textilier tisdagen 11.8 kl. 12-18. Hiisigatan 9, Åbo (hall 5, ingång från Korshällsgatans sida). Evenemanget är öppet för alla. OBS! Vi kan bli tvungna att begränsa mängden kunder i butiken på grund av koronavirussituationen. Du kommer väl ihåg tillräcklig handhygien samt säkerhetsavstånd under din vistelse. Gynna kortbetalning. Ta med en egen kasse!

Avlagda textilier tas avgiftsfritt emot även vid Sydvästra Finlands Avfallsservices sorteringsstationer. Alla mottagningsplatser och sorteringsinstruktioner: www.lsjh.fi//avlagda-textilier-till-insamling  

Webbsidan för butiken för avlagda textilier: www.lsjh.fi/butik-for-avlagda-textilier 

Tillställningens Facebook-evenemang:https://www.facebook.com/events/607198550231272/