LSJH:s sorteringsstationer utökar sina öppettider med över 2 500 timmar nästa år – förändringar genast vid årsskiftet för Kimitoöns, Pemars, Bjärnå och Yläne stationer

Under nästa år håller Sydvästra Finlands avfallsservices (LSJH) sorteringsstationer öppet mer än
2 500 timmar längre än i år. Genast vid årsskiftet förändras öppettiderna vid Kimitoöns, Pemars, Bjärnå och Yläne sorteringsstationer. Genom utökade öppettider vill vi förbättra servicenivån på avfallshanteringen och få mer material till återvinning.

Under nästa år håller Sydvästra Finlands avfallsservices (LSJH) sorteringsstationer öppet mer än
2 500 timmar längre än i år. Ändringarna i öppettiderna har gjorts utifrån invånarresponsen och kundmängden.

– Vårt mål är att öka tillgängligheten för vår sorteringsstationsservice. Det handlar om att lyfta servicenivån vilket är möjligt tack vare de inbesparingar som ibruktagandet av Lounavoima har gett oss. När tillgängligheten förbättras kan vi återvinna alltmer av invånarnas material, konstaterar LSJH:s driftchef Jyri Metsänranta.

De största förändringarna har gjorts i Kimitoöns, Korpo, Isosuo, Pemars, Bjärnå och Rauhala sorteringsstationers öppettider, varav de nya öppettiderna börjar gälla genast fr.o.m. början av år 2022 vid Kimitoöns, Pemars och Bjärnås sorteringsstationer. Också i Yläne öppnas stationen redan från årsskiftet en timme tidigare på torsdagar.

Flest nya dagar i Pemar

I januari 2022 fördubblas öppettiderna vid Kimitoöns sorteringsstation, eftersom stationen börjar hålla öppet måndagar och onsdagar under vintersäsongen, jämfört med torsdagar i nuläget. Det utlovas ännu fler timmar under vårsäsongen och under juli–augusti öppnar stationen en timme tidigare om söndagar. I Bjärnå ändrar vintersäsongens öppetdagar från och med början av året och stationen betjänar under tisdagar i stället för onsdagar. Öppettiderna under april–oktober utökas också.

Flest nya öppetdagar blir det vid Pemars sorteringsstation: stationen håller i fortsättningen öppet alla vardagar året om och under april–oktober förlängs lördagsöppettiden. Tidigare har sorteringsstationen i Pemar betjänat under måndagar och onsdagar under vintersäsongen. I Yläne kommer stationen att öppnas en timme tidigare under torsdagar vilket betyder att stationen i fortsättningen håller öppet kl. 13–18 jämfört med nuvarande 14–19.

Många förändringar i april–oktober

De övriga stationernas förnyade öppettider konkretiseras i april när vårsäsongen inleds. Isosuo och Rauhala sorteringsstationers öppettimmar utökas under perioden april–oktober med 60 procent. Bägge stationerna betjänar under vårsäsongen alla vardagar klockan 7–19 och dessutom den första helgfria lördagen varje månad.

– I Korpo kommer det ett tillägg till öppetdagarna under perioden april–oktober. Stationen betjänar tisdagar och onsdagar samt fredagar under perioden april–oktober och den sista helgfria lördagen varje månad. I LSJH:s väggkalender som delades ut förra veckan fanns tyvärr inte Korpos fredagsöppettider med, beklagar Metsäranta.

Öppettiderna vid Toppå och Korvenmäki har justerats lite och också de börjar gälla under vårsäsongen. Vid Auranmaa ja Houtskärs sorteringsstationer fortsätter öppettiderna oförändrade. Information om Mörttilä sorteringsstations öppettider ges på LSJH:s webbplats och på anslagstavlan i butiken på Utö.

I LSJH:s nyaste ägarkommun Nystad kommer kunderna att betjänas av Lassila & Tikanojas materialhanteringscentral i Munaistenmetsä ännu under år 2022. Stationen håller öppet under vardagar året runt samt under fem lördagar under år 2022.

 

Stationernas nuvarande öppettider samt de nya öppettiderna för 2022 finns antecknade i den bifogade tabellen.

 

Sorterings-

station

Nuvarande

öppettider

Nya öppettider år 2022
Toppå sorteringssstation

Öppet mån–fre kl. 6.30–21.

 

Dessutom i april–maj och september–oktober

• helgfria lördagar kl. 9–16.30.

 

Dessutom i juni–augusti

• sista helgfria lördagen i varje månad kl. 9–16.30.

 

 

Öppet mån–fre kl. 6.30–21-

 

Dessutom i april–maj och september–oktober

• helgfria lördagar kl. 9–16.

 

Dessutom i juni–augusti

• sista helgfria lördagen i varje månad kl. 9–16.

 

Korvenmäki sorteringsstation

Öppet mån–fre kl. 7–19.

 

Dessutom i april–maj och september–oktober

• helgfria lördagar kl. 9–16.30.

 

Dessutom i juni–augusti

• sista helgfria lördagen i varje månad kl. 9–16.30.

Öppet mån–fre kl. 7–19.

 

Dessutom i april–maj och september–oktober

• helgfria lördagar kl. 9–16.

 

Dessutom i juni–augusti

• sista helgfria lördagen i varje månad kl. 9–16.

Isosuo sorteringsstation

Öppet i november–mars mån kl. 11.30–19, tis–fre kl. 9.30–17.

 

Dessutom i april–oktober

• första helgfria lördagen i varje månad kl. 9–16.30.

Öppet i november–mars mån kl. 11.30–19, tis–fre kl. 9.30–17.

 

I april–oktober mån–fre kl. 7–19 och första helgfria lördagen varje månad kl. 9–16.

Rauhala sorteringsstation

Öppet i november–mars mån kl. 11.30–19, tis–fre kl. 9.30–17.

 

Dessutom i april–oktober

• första helgfria lördagen i varje månad kl. 9–16.30.

Öppet i november–mars mån kl. 11.30–19, tis–fre kl. 9.30–17.

 

I april–oktober mån–fre kl. 7–19 och första helgfria lördagen varje månad kl. 9–16.

Pemars sorteringsstation

Öppet mån och ons kl. 11–18.

 

Dessutom i april–oktober

• varje helgfria fredag kl. 8–15

• första helgfria lördagen i varje månad kl. 10–15.

Öppet mån–fre kl. 11–18.

 

Dessutom i april–oktober

• första helgfria lördagen i varje månad kl. 9–16.

Auranmaa sorteringsstation

Öppet tis och tors kl. 11–18.

 

Dessutom i april–oktober

• första helgfria lördagen i varje månad kl. 10–15.

Öppet tis och tors kl. 11–18.

 

Dessutom i april–oktober

• första helgfria lördagen i varje månad kl. 10–15.

Kimitoöns sorteringsstation

Öppet tors kl. 13–18.

 

Dessutom i april–oktober

• tisdagar kl. 10–15

• sista helgfria lördagen i varje månad kl. 10–15.

 

Dessutom i juli–augusti

• varje söndag kl. 14–18.

Öppet mån och ons kl. 13–18.

 

Dessutom i april–oktober

• fre kl. 13–18

• sista helgfria lördagen i varje månad kl. 10–15

 

Dessutom i juli–augusti

• sön kl. 13–17.

Pemars sorteringsstation

Öppet ons kl. 13–18.

 

Dessutom i april–oktober

• första helgfria lördagen i varje månad kl. 10–15.

Öppet tis kl. 13–18.

 

Dessutom i april–oktober

• tors kl. 13–18

• första helgfria lördagen i varje månad kl. 10–15.