Lyckad förädling av deponigas till transportbränsle vid Korvenmäki avfallscentral i Salo

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) och energiteknologibolaget Q Powers försök att omvandla icke utnyttjningsbar deponigas till ren biometan vid Korvenmäki avfallscentral i Salo har lyckats bättre än förväntat. Försöket visade att det med Q Powers teknologi är möjligt att omvandla deponigas till transportbränsle. Styrelserna för LSJH och Lounavoima, som bygger ekokraftverket i Salo, har förbundit sig att fortsätta beredningen av investeringsprojektet tillsammans med Q Power. Målet är att omvandla koldioxiden som ekokraftverket producerar till transportbränsle.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och energiteknologibolaget Q Power har under våren och sommaren 2020 testat att omvandla icke utnyttjningsbar deponigas till ren biometan i den biologiska reaktorn som Q Power utvecklat vid Korvenmäki avfallscentral i Salo. Försöket lyckades bättre än förväntat: den mikrobiologiska reaktorn har förutom att producera metan dessutom renat svavelväte och andra orenheter från deponigasen. Dessa har hittills stört utnyttjandet av deponigas i biogaskraftverk.

– I LSJH:s och Q Powers pilotprojekt utnyttjades koldioxiden som finns i deponigasen i sin helhet i en metaneringsreaktion – i stället för luftutsläpp producerades mera utnyttjningsbart bränsle, berättar Q Powers verkställande direktör Eero Paunonen.

Internationellt betydande försök

Projektet visar att man med Q Powers teknologi kan omvandla icke utnyttjningsbar gas till metan som lämpar sig för trafikbruk. Det lyckade försöket är ett genombrott när det gäller att minska på klimatpåverkan i samband med hanteringen av kommunalt avfall. Med tekniken som utvecklats blir deponigasen i stället för utsläpp ett råmaterial för ett koldioxidneutralt bränsle. Även av deponigas med dålig kvalitet kan man på detta sätt producera biometan av god kvalitet till transportbränsle eller för industrianvändning.

– Avfallshanteringens klimatpåverkan har under de senaste åren minskat i Finland eftersom biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall inte längre deponeras på avstjälpningsplatserna. Internationellt skulle potentialen för att utnyttja deponigasen vara stor och det lyckade pilotprojektet i Salo gömmer en omfattande exportpotential för Finland, funderar LSJH:s verkställande direktör Jukka Heikkilä när det gäller försökets mera vidsträckta verkningar.

Det lyckade pilotprojektet är en betydande finländsk inledning till arbetet för att motverka klimatförändringen.

– I EU:s vätestrategi, som publicerades i juli, spelar vätets förädlingskedja en central roll när det gäller att minska på utsläppen i Europa och globalt. Metaneringen som lyckades i Korvenmäki är en relevant del av väteekonomi som ska byggas i enhetlighet med strategin, konstaterar Paunonen.

Samarbetet med att minska utsläppen fortsätter

I och med de positiva resultaten fortsätter utvecklingen av Korvenmäki avfallscentral till ett internationellt exempel för hållbar avfallshantering.

– LSJH:s och Lounavoimas styrelser har förbundit sig till att fortsätta projektberedningen tillsammans med Q Power. Förberedelserna har nått det skede där man söker ett lämpligt konsortium för att bygga och styra biometanens tillverknings- och distributionsprocess. Till projektet söks aktivt finansieringskanaler i EU och Finland, berättar Heikkilä.

I anslutning till Lounavoimas ekokraftverk, som blir färdigt nästa år, planeras tillvaratagande av koldioxid och vidare metanering av koldioxiden till bränsle som lämpar sig för trafikbruk.

– Vi har redan börjat leta efter en lämplig metod för att tillvarata koldioxid, så att koldioxiden som uppkommer i ekokraftverkets process kan återvinnas till ny användning det vill säga. för tillverkning av biometan. Utöver detta kan man möjligtvis utnyttja spillvärmen, som uppkommer i processen i anslutning till tillvaratagandet av koldioxiden, som fjärrvärme, berättar Lounavoimas verkställande direktör Petri Onikki.

Dessutom har LSJH och Q Power för avsikt att inleda ett försök som går ut på att förgasa kommunalt avfall, för att testa hur förgasning fungerar på avfallsmaterial som är svåra att utnyttja.

LSJH och Q Power ordnade en presskonferens om ämnet i Korvenmäki avfallscentral i Salo tisdagen 25.8.2020.