Metall insamlad från hushåll undersöktes i Sydvästra Finland

Pressmeddelande 01.03.2018
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH)
MepaK-Kierrätys Oy
Lassila&Tikanoja Oyj (L&T)

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH), Mepak-Kierrätys Oy och Lassila & Tikanoja (L&T) genomförde tillsammans en sorteringsundersökning av metallavfall. Av undersökningen framgick det att trots att man i Sydvästra Finland i huvudsak sorterar metall väl, hamnar det i metallinsamlingskärlet i större grad än väntat även sådant avfall som inte hör hemma där. Metallavfallet undersöktes i LSJH:s område, där man samlar in mera metall än någon annanstans i Finland.

Mängden insamlad metall ökar årligen i Sydvästra-Finland. År 2017 sorterade invånarna i Sydvästra Finland metall 6,5 % flitigare än år 2016.
– Man ville undersöka metallavfallet just i Sydvästra Finlands Avfallsservices område, eftersom invånarna där hör till de bästa i landet på att återvinna metallavfall, säger Tapani Sievänen, verkställande direktör för Mepak-Kierrätys Oy, tacksamt.

I LSJH:s, Mepak-Kierrätys Oy:s och L&T:s gemensamt förverkligade sorteringsundersökning av metallavfall från hushåll, undersöktes hurudan metall man för till metallinsamlingen. I sorteringsundersökningen undersöktes metallavfallets konsistens samt jämfördes skillnaderna mellan olika insamlingssystem och insamlingsområden. Undersökningens praktiska del förverkligades i slutet av år 2017 vid Toppå avfallscentral i Åbo. I undersökningen sorterades sammanlagt inemot 5,5 ton material och de undersökta metallernas andel beräknades baserat på vikten. Målet med undersökningen är att utveckla en enhetlig nationell undersökningsmetod, eftersom det saknas en enhetlig praxis och motsvarande undersökningar har utförts i väldigt liten utsträckning.

Förvånansvärt mycket elapparater hamnar i metallavfallet

Över hälften av det undersökta materialet bestod av hushållens små metallföremål, såsom kastruller, stekpannor, bestick, spikar och skruvar. En tredjedel av metallen bestod av metallförpackningsavfall. Av förpackningarna var den största delen konservburkar av tennplåt. Det som man inte förväntade sig var att det i det undersökta metallavfallet fanns sammanlagt ca 15 % sådana material som inte hör till insamlingen, såsom övrigt förpackningsavfall, textilier och bioavfall.

Sammanlagt nästan 6 procent elapparater hade hamnat i metallinsamlingen, speciellt i husbolagens metallinsamlingskärl.
– Elektronik kan innehålla för miljön farliga komponenter och behöver av den orsaken en annorlunda behandling än vanligt metallavfall. Söndriga elapparater bör föras till mottagningsplatserna för elapparater, såsom LSJH:s sorteringsstationer, där de mottas gratis, berättar Matti Kokko, LSJH:s projektkoordinator som ansvarade för sorteringsundersökningen.

Farligt avfall speciellt från de regionala insamlingspunkterna

Det fanns ungefär 2,5 % farligt avfall i det undersökta materialet. Största delen av det farliga avfallet kom från de regionala insamlingspunkterna. I metallen hade sorterats bland annat målfärgsburkar som innehöll målfärg samt aerosolförpackningar som ännu hade tryck i sig. De hör dock till farligt avfall och bör föras till insamlingen av farligt avfall. Till exempel LSJH:s sorteringsstationer tar emot upp till 50 kilo eller liter farligt avfall från hushåll avgiftsfritt.
– Metallburkar som innehåller målfärg eller kemikalier samt aerosolförpackningar med tryck, orsakar allvarliga arbetssäkerhetsrisker i krossnings- och återvinningsanläggningarna konstaterar Tapani Sievänen.

Återvinningen av metallförpackningar sköts i Finland av producentorganisationen Mepak-Kierrätys Oy. För övriga metallavfall från hushåll ansvarar de kommunala avfallsbolagen, det vill säga LSJH i Sydvästra Finland. Metallförpackningar och små metallföremål insamlas i samma kärl direkt från fastigheterna i de flesta husbolag i regionen. Småhusinvånarna betjänas av de regionala insamlingspunkterna. Det insamlade metallavfallet levereras till Mepak:s mottagningsterminaler, som i Åbo och Salo upprätthålls av L&T.

Matti Kokko från LSJH uppmuntrar till en noggrann sortering av metall.
– Det lönar sig att lägga varje flask-kork och gem i rätt insamlingskärl. Metallerna är icke-förnybara naturresurser, som dock kan användas om och om igen. Genom att återvinna metaller, sparar man råmaterial, undviker man gruvverksamhetens utsläpp och minskar man på energikonsumtionen.
Mera information om mottagningen och sorteringen av metallavfall: www.lsjh.fi/sv/jatelaji/metall/

Mera information om mottagningen och sorteringen av elapparater: www.lsjh.fi/sv/ekotorg-och-atervinningscentraler/ och www.serkierratys.fi/

Mera information om mottagningen och sorteringen av farligt avfall: www.lsjh.fi/sv/jatelaji/farligt-avfall/ och www.lsjh.fi/sv/avfallsmottagning/farligt-avfall/