Miljoner kilo matsvinn och bioavfall på fel ställe

Pressmeddelande 8.4.2021

Sydvästra Finlands Avffallsservice (LSJH)
Varsinais-Suomen Kuluttajat ry

För mycket ätlig mat kastas fortfarande bort. Det finns också rum för förbättring i sorteringen av bioavfall. Varsinais-Suomen Kuluttajat ry och Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab arbetar lokalt för att öka medvetenheten om vikten av att minska matsvinn och betydelsen av att sortera bioavfall.

Matsvinn är mat som ursprungligen varit ätbart, men som av någon anledning hamnar i soporna eller blir bioavfall. Hushållen orsakar en stor del av matsvinnet. I Finland kastar hushållen årligen 120–160 miljoner kilo mat i soporna. Upp till hälften av maten som kastas bort hade fortfarande varit ätbar.

Livsmedelsproduktionen och konsumtionen har en betydande inverkan på miljöns tillstånd och användningen av naturresurser. Matsvinn representerar bortkastade resurser och negativa miljöeffekter som uppstått helt i onödan. Finlands nationella mål är att halvera hela livsmedelskedjans matsvinn fram till år 2030. I livsmedelskedjan orsakar hushållen den största andelen matsvinn. Konsumenten har en betydande roll i minskandet av matsvinn.

Upp till 60 procent av hushållens bioavfall hamnar fortfarande bland brännbart avfall

Utöver matsvinnet är en utmaning de bortkastade möjligheterna i sorteringen av bioavfall. Enligt utredningen blir en betydande andel, upp till 60 procent, av hushållens bioavfall osorterat och hamnar i det brännbara avfallet. Ungefär en tredjedel av det brännbara avfallet utgörs av bioavfall. Så är fallet även i de fastigheter som har möjlighet att sortera bioavfall.

Det lönar sig inte att slösa bort bioavfallets värdefulla näringsämnen genom att bränna upp dem. Från bioavfall som sorteras på rätt sätt skulle man däremot kunna producera bland annat biobränsle och gödsel. Å andra sidan kan kommuninvånaren spara på avfallshanteringskostnader genom att sortera bioavfall, eftersom avfallskärlets tömningsintervall kan förlängas.

Man vill öka insamlingen av bioavfall från hushållen. De nationella återvinningsmålen har skärpts och insamlingsskyldigheten kommer troligen att utvidgas från början av år 2024 i och med den nya avfallslagen. Fram till år 2023 borde 60 % av bioavfallet återvinnas. För att nå målet krävs insatser från hushållen, och varje persons insats i sorteringsarbetet behövs.

Enligt en invånarundersökning som LSJH låtit göra är bioavfallets sorteringsaktivitet väldigt låg, endast hälften av de som svarade uppgav att de alltid sorterar sitt bioavfall.

Minimera matsvinn och sortera det bioavfall som uppstår på rätt sätt

Bioavfall uppstår oundvikligen i varje hushåll. Det viktiga är att minimera matsvinn och att sortera det bioavfall som uppstår på rätt sätt, så att det kan styras till nyttoanvändning.

Konkreta tips för att minska svinn

 • Kontrollera innehållet i kylskåpet. Planera en matlista för flera dagar.
 • Gör en inköpslista, och köp endast vid behov.
 • Separera märkningarna bäst före- och sista användningsdagen. Mat kan vara bra även efter bäst före datumet.
 • Kontrollera produkternas dateringar när du köper, och fundera om du hinner använda dem i tid.
 • Var kreativ i köket: gör om överbliven mat till nya rätter, eller rädda den genom att frysa ner den i tid.

Så här börjar du sortera bioavfall:

 • Undersök din gård: finns där ett kärl för bioavfall eller en kompost. Ta för vana att sortera ditt bioavfall där.
 • Gör plats för ett bioavfallskärl i skåpet under diskbordet eller någon annanstans i köket. Det lönar sig att välja en enkel och lockande plats för kärlet. Man behöver inte mer utrymme än tidigare, det kräver bara lite omorganisering.
 • Börja med små steg; sortera i början till exempel bara kaffesumpen samt skalen från frukt och grönsaker.
 • Uppmuntra och ge råd till familjemedlemmar om sorteringen av bioavfall.

Instruktioner för sortering av bioavfall

 • Låt vätskor och spad rinna ut i avloppet (matolja bör förpackas i ett tätt slutet kärl och sorteras i brännbart avfall)
 • Vilken hink, skål eller korg som helst är lämplig som uppsamlingsbehållare.
 • Använd helst en papperspåse eller tidningspapper som förpackning. Använd inte vanliga plastpåsar! Det är viktigt att packa bioavfallet, eftersom det skyddar bioavfallskärlet från att bli smutsigt samt minskar på luktolägenheterna.
 • Du kan minska fuktighet med ett luftigt insamlingskärl och genom att till exempel lägga sönderklippt äggkartong i bottnen av påsen.

Dessa hör till bioavfallet

 • skal från frukt och grönsaker
 • matrester och mögliga livsmedel
 • kaffe- och tesump och deras filter
 • hushållspapper och servetter
 • fiskrester och små ben
 • växtdelar och vissnade blommor

 

Lokala aktörer representerar Älska en smula- och Hävikkifoorumi-projekten, som ger hushåll konkreta verktyg för att minska matsvinn och för en bättre sortering av bioavfall.

Älska en smula -kampanjen: Som en del av kampanjen Älska en smula som miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har startat uppmuntrar Cirkulärkraft Finland, Kommunförbundet samt 31 kommunala avfallsverk invånarna att sortera sitt bioavfall. För att öka sorteringsmotivationen erbjuds intressant information samt knep som hjälper i vardagen. På sociala medier kan man följa med kampanjen med taggen #älskaensmula
Mer information om bioavfall: www.biojäte.info

Hävikkifoorumi är ett treårigt nationellt matsvinnsprojekt för hushåll som koordineras av Konsumentförbundet. Projektet genomförs i samarbete med Kuluttaja-lehti, Naturresursinstitutet, Motiva, Marthaförbundet, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Päivittäistavarakauppa ry och Valintamuotoilijat. I utvecklingsprojektet skapar man konkreta lösningar med vilka man kan styra konsumentbeteende mer effektivt mot minskande av svinn. Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Mer information om Hävikkifoorum www.kuluttajaliitto.fi/havikkifoorumi  Du hittar också Hävikkifoorumi på Facebook, Twitter och Instagram: @havikkifoorumi @havikkifoorumi 

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) ägs av 17 kommuner. Vi sköter organiseringen av invånarnas avfallsservice samt avfallsrådgivningen för kommunernas räkning. Vi erbjuder även tjänster för kommunernas fastigheter. På verksamhetsområdet bor cirka 420 000 invånare. Antalet fritidsbostäder är cirka 36 000. Bolagets mål är att belasta morgondagen mindre!