Miljötillstånd för Korvenmäki ekokraftverk

Pressmeddelande 7.5.2018
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Lounavoima Oy

Regionförvaltningsverket har 7.5.2018 gett ett positivt miljötillståndsbeslut för ekokraftverket i Korvenmäki. I anläggningen kan man årligen utnyttja högst 120 000 ton källsorterat avfall som energi.

Ekokraftverket som ska byggas i Korvenmäki i Salo, har fått miljötillstånd och man inleder anläggningens byggnadsarbete i enlighet med villkoren i tillståndet.
– Miljötillståndsbeslutet motsvarar ansökningen och vi är mycket nöjda med slutresultatet. Förverkligandet av ekokraftverket kan inledas trots eventuella ändringssökanden, konstaterar LSJH:s verkställande direktör Jukka Heikkilä.

Som energi utnyttjas i ekokraftverket källsorterat, blandat samhällsavfall samt annat icke-återvinningsbart avfall, som kan jämställas med det.

I ekokraftverket används modern avfallsförbränningsteknik som har testats i många andra anläggningar. Förbränningen är effektiv. Avfallet som anländer till anläggningen behandlas inomhus och ventilationens frånluft leds vidare till förbränningsluft varvid lukterna kan kontrolleras effektivt.

Ekokraftverket utrustas med en effektiv rengöringsapparatur för rökgaser, varvid de orenheter som finns i rökgaserna, som leds ut i luften, på årsnivå kommer att underskrida tillståndsvillkorens gränsvärden med klar marginal.

Konkurrensutsättningen av ekokraftverkets byggnadsarbeten inleds

Förplaneringen av ekokraftverket har framskridit under vårens gång och de första upphandlingarna inleds denna vecka. Projektet konkurrensutsätts som offentlig upphandling.

Först konkurrensutsätts anläggningens pannor och ångturbin, rengöringsapparaturen för rökgaser samt gripskoporna. Planeringen av byggnaderna, överföringsrören för fjärrvärmen samt elöverföringen har inletts.
– Det faktum att miljötillståndet har blivit klart, är en viktig etapp med tanke på projektets framskridande. Tillståndet fastställer många utgångspunkter, även för den tekniska planeringen. Vi fick miljötillståndet i god tid före sommaren och planeringen och upphandlingarna kan fortsätta utan pauser berättar Petri Onikki, verkställande direktör för Lounavoima Oy.

Miljötillståndet i sin helhet finns på Regionförvaltningsverkets Tillstånds-informationstjänst
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1422345

 

 

Lounavoima är ett lokalt bolag som producerar energi av avfall. Bolaget låter bygga ett ekokraftverk i Korvenmäki i Salo, i vilket det produceras närenergi av brännbart avfall som inte går att återvinna. Bolaget ägs av Sydvästra Finlands Avfallsservice Oy och Salon Kaukolämpö Oy.