Misstanke om sprängämne på Ekopartnerits område på Toppå

Toppå sorteringsstation håller tillsvidare stängt för kunder som kommer med små avfallspartier på grund av misstanke om sprängämne på Ekopartnerit Turku Oy:s område. Polisen är på plats och undersöker situationen som bäst.

Toppå avfallscentral kan för tillfället erbjuda tjänster enbart för stora avfallspartier: mottagning och avhämtning av brännbart avfall samt mottagning av både bioavfall och plastförpackningar. Området har begränsats så att den trafik som tas in kan trafikeras säkert på området. Alla kunder som kommer med små avfallslass blir för tillfället avvisade vid porten.

Vi informerar när mottagningen åter betjänar normalt.