Mottagningen av stora partier slutavfall och asbest upphör vid Toppå

Från och med 1.1.2019 mottas inte längre stora partier av deponerbart slutavfall och asbest vid Sydvästra Finlands Avfallshanterings (LSJH) Toppå avfallscentral. Små partier av asbest och slutavfall, såsom även andra små partier från hushåll, mottas vid LSJH:s alla sorteringsstationer som förut. Stora partier av slutavfall och asbest tas i fortsättningen emot vid Korvenmäki avfallscentral i Salo. 

Vid Toppå avfallscentral i Åbo mottas inte i fortsättningen stora avfallspartier av deponerbart avfall eller asbest som levereras med lastbil eller växelflak. Mottagningen av stora partier avfall för slutdeponering fortsätter vid Korvenmäki avfallscentral i Salo, vars nuvarande slutdeponi har tillräckligt med utrymme.

Mängden avfall för slutdeponering som LSJH mottagit under de senaste åren har minskat markant. Av det samhällsavfall som mottogs 2017 gick över 98 % till materialåtervinning eller energiproduktion. Det maximala fyllningsutrymmet på den deponi som är i användning vid Toppå avfallscentral börjar vara uppnådd, och det är inte lönsamt att bygga nya slutdeponier. Redan tidigare har mottagningen av stora partier slutavfall upphört vid Rauhala avfallscentral i Pargas och Isosuo avfallscentral i Reso.

Mottagningen av små partier slutavfall och asbest fortsätter vid LSJH:s alla sorteringsstationer och för partierna betalar man en mottagningsavgift enligt prislistan för små avfallspartier. Slutavfall är till exempel glasull, speglar, gipsskivor som innehåller plattor, glaskärl och -föremål, bilrutor, samt annat laminerat glas.

Vid sorteringsstationerna är mottagningsgränsen för asbest 200 liter. Partier som är större än det tas i fortsättningen emot vid Korvenmäki avfallscentral i Salo. Små partier av asbest bör packas tätt i till exempel stark plast, som inte går sönder och som hindrar att avfallet dammar.