Mottagningsplatsen för farligt avfall i S:t Karins flyttar

S:t Karins mottagningsplats för farligt avfall flyttas den 16 oktober från Koristontie till Asianajajankatu.

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) mottagningsplats för farligt avfall flyttar den 16 oktober till en ny adress. Platsen kommer hädanefter att finnas i samband med hanteringsanläggningen för el- och elektronikskrot som Kaarinan Työttömät ry upprätthåller. Den nya adressen är Asianajajankatu 2–4.
Mottagningsplatsen för farligt avfall betjänar fram till mitten av oktober på den gamla platsen på S:t Karins återvinningscentrals gård vid adressen Koristontie 1. LSJH:s mottagningsplats för farligt avfall upprätthålls av Kaarinan Työttömät ry.

Hädanefter kan farligt avfall och oanvändbara elapparater enkelt föras till samma adress. Hemmets farliga avfall tas emot vid mottagningsplatsen i S:t Karins och vid LSJH:s alla avfallscentraler och sorteringsstationer. Hemmets farliga avfall tas emot utan avgift då mängden är under 50 kilo eller liter. Farligt avfall är bland annat målfärg, lack, lim, lösningsmedel och oljor, samt kemikalier som är utrustade med farosymboler.

Vid hanteringsanläggningen för el- och elektronikskrot på Asianajajankatu tas det utan avgift emot trasiga elapparater, såsom kylapparater, spisar, tvättmaskiner och televisioner, samt småelektronik, som till exempel söndriga telefoner och rakapparater. Konsumentapparater tas emot utan avgift även vid andra mottagningsplatser för elapparater samt vid LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer.