Mottagningsplatsen för räfsavfall byter plats på Toppå

Flygfoto av Toppå avfallscentral. På bilden finns den före detta samt den nya mottagningsplatsen för räfsavfalls märkt med gult, mottagningsplatsen för kvistar och ris med grönt.
Den nya mottagningsplatsen för räfsavfall (öppna i full storlek genom att klicka på bilden).

Mottagningen av räfsavfall vid sorteringsstationen på Toppå avfallscentral i Åbo byter plats från början av nästa vecka. Användningen av räfsavfallets nuvarande mottagningsplats upphör och från och med måndagen 8.3.2021 finns mottagningsplatsen för räfsavfall intill den väg som leder till sorteringsstationen, dit man kommer man via rondellens andra avtag. Mottagningen av ris och kvistar ligger strax intill mottagningen av räfsavfallet. Fastän mottagningsplatserna för räfsavfall samt ris och kvistar ligger bredvid varandra, så är det viktigt att håll räfsavfallet och riset åtskilt på lasset och sortera dem på sina egna platser på stationen, eftersom de utnyttjas till olika ändamål. Av räfsavfallet tillverkas mull som används för landskapsarkitektur, medan riset och kvistarna flisas.

LSJH:s sorteringsstationer tar emot hushållens räfsavfall avgiftsfritt under hela året. Den avgiftsfria mottagningen gäller räfsavfall som körs till mottagningsplatserna med person- eller paketbil samt med personbilssläp. Den avgiftsfria mottagningen gäller inte äpplen – de är bioavfall. Till räfsavfall hör blad, barr, gräs samt kottar och bortrensade växter och slagen vass. Också kvistar och ris kan föras avgiftsfritt till sorteringsstationerna under hela året.