Nådendalbornas avfallskärl töms nu med biogasbil 

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) började i dag sköta avfallstransporterna i Nådendal med en miljövänligare biogasbil. I kommunerna Nådendal och Reso, som har kommunalt konkurrensutsatt transportsystem, töms kärlen för brännbart avfall nu med en sopbil som går på biogas.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) konkurrensutsatte i slutet av förra året avfallstransporterna för brännbart avfall i Reso och Nådendal. Ett av villkoren i konkurrensutsättningen var att entreprenaden huvudsakligen skulle köras med en biogasbil som har mindre utsläpp.  

I Reso inledde vinnaren i anbudsförfarandet, familjeföretaget Valkama & Halinen Oy från Lundo, biogasentreprenaden i början av augusti. I Nådendal börjar Lassila & Tikanoja sin entreprenad med biogasbil måndagen den 5 oktober.  

– I Nådendal sköts 97 % av avfallskärlstömningarna med biogasbil. I gamla stan i Nådendal med dess trånga gränder måste avfallstransporterna skötas med mindre fordon. Det samma gäller det gamla Velkuaområdet, dit man åker med färja, berättar invånarservicechef Cati Huhta 

Utsläppen minskar i den centraliserade konkurrensutsättningen

LSJH har i konkurrensutsättningarna av avfallstransporter lagt speciellt fokus på avfallshanteringens miljöutsläpp. Det stöder strävan att uppnå klimatmålsättningarna på regional och kommunal nivå för ägarkommunernas del.  

– Utsläppen minskar redan med ett centraliserat transportsystem – den tunga trafiken minskar och utsläppen minskar med 15–30 procent när LSJH konkurrensutsätter avfallskärlstömningarna för kundernas del och transportlogistiken planeras som en helhet. Att byta ut det traditionella dieselbränslet mot gas minskar ytterligare på utsläppen, vet Huhta berätta.  

Målsättningen med EU:s direktiv om rena fordon (CVD) är att främja rena fordon så att de blir allmännare i de offentliga upphandlingarna. Direktivet förpliktar att minst 9 procent av de lastbilar, såsom sopbilar, som den offentliga sektorn skaffar från och med år 2021 bör vara sådana som går på el eller andra alternativa bränslen. Från och med år 2026 stiger procentandelen till 15.  

– Användningen av sopbilar som går på biogas i avfallstransportentreprenader blir i fortsättningen ett villkor i de av LSJH:s konkurrensutsättningar av avfallstransporter där det är möjligt med tanke på gastankstationernas läge. Priset på en gasbil är inte mycket högre än priset på en vanlig sopbil och bränslekostnaderna är avsevärt lägre, berättar Huhta.  

I och med det nya entreprenadavtalet har Nådendals tömningsrutter utvecklats, vilket betyder att avfallskärlets tömningsdag ändrar för de flesta. Invånarna har informerats om de ändrade tömningsdagarna per brev.