Nästan 35 ton skrot städades från skärgården

Under separatinsamlingen som Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) arrangerade transporterades tiotals ton skrot och avfall bort från skärgården.

Servicefartyget M/S Roope åkte runt i Pargas, Kimitoöns och Rimito skärgård 3–6 juli och under denna tid lyftes metallskrot, söndriga elapparater, farligt avfall och renoveringsavfall från nästan 20 olika platser ombord på skeppet.

– Under insamlingen besökte totalt ca 240 kunder fartygets hållplatser. Allt som allt fördes 34 589 kilo skrot och avfall bort från öarna, berättar LSJH:s serviceplanerare Marko Kokkonen.

Insamlingen startade livligt redan under första dagen. Skärgårdens invånare och stugbor hade möjligheten att ta hushållens farliga avfall, elapparater, metallskrot och skrotfordon till fartyget utan avgift.

Fortfarande mest metallskrot

Majoriteten av avfallet som samlades in i skärgården var metallskrot, totalt 21 590 kilo. Mängden metallskrot har dock minskat med nästan 10 000 kilo från år 2015.

Mängden ackumulatorer har i sin tur nästan fyrfaldigats under de senaste åren. I år togs det 3 093 kilo med ackumulatorer till insamlingen, när mängden var endast 890 kilo under år 2015. År 2016 var den insamlade mängden ackumulatorer 1 792 kilo.

Den totala mängden farligt avfall som samlades in fördubblades jämfört med år 2016. Sammanlagt 3 316 kilo farligt avfall togs till servicefartygets hållplatser. Med fanns bland annat ca 1 700 kilo målfärg, 950 kilo spillolja och 290 kilo fast, oljigt avfall.

Fartyget tog emot bygg- och städavfall som hade packats in i storsäckar köpta från LSJH. I år lyftes 2 200 kilo med bygg- och städavfall ombord på skeppet i dessa storsäckar.

Inverka på nästa års insamling

Skärgårdens separatinsamling har långa traditioner. Skärgården på LSJH:s verksamhetsområde har städats av avfallsservicen med samarbetspartners i över 20 år.

– Största tacket bör riktas till skärgårdsborna och de som är fritidsboenden i skärgården eftersom en lyckad insamling är varje år beroende av att de är aktiva, konstaterar Kokkonen.

Invånare och stugbor har möjligheten att framföra önskemål om insamlingsplatser för nästa år. Öinsamlingsönskemålen kan ringas till LSJH:s kundtjänst servicenummer 0200 47470 (lna/msa) mån-fre kl. 9-15. Önskemål kan också skickas in per e-post på adressen kundtjanst@lsjh.fi.