Nu kostar det inget att föra träavfall till LSJH:s sorteringsstationer 

Från och med början av år 2021 kan man avgiftsfritt föra små partier träavfall till Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) sorteringsstationer. I fortsättningen tas även hushållens gasolflaskor samt gasflaskor och gaspatroner från stormkök emot avgiftsfritt. Hushållen kan nu föra över 20 olika avfall utan avgift till stationerna.

Från början av år 2021 tas hushållens träavfall avgiftsfritt emot vid alla 12 sorteringsstationer på Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) verksamhetsområde. Till träavfallet hör förutom virke även till exempel sängar med trästomme och trästolar, bokhyllor, parkett- och laminatgolv, lastpallar och olika träbaserade byggnadsskivor samt rent såg- och kutterspån.  

Små metalldelar såsom spikar och gångjärn i träavfallet utgör ingen olägenhet och behöver inte avlägsnas. Olika ytbehandlingar såsom målarfärg och lack är inte heller ett problem. Värmebehandlat trä tas emot som träavfall, medan tryckimpregnerat trä inte är träavfall 

Lounavoimas ekokraftverk, som blir färdigt under detta år, medför inbesparingar när det gäller områdets hanteringsavgifter för brännbart avfall. Inbesparingarna ska användas för att utveckla den cirkulära ekonomin och invånarpriserna.  

– I början av året märks inbesparingarna för kunderna i och med att träavfallet blivit avgiftsfritt på sorteringsstationerna. Mycket träavfall anländer till stationerna. Det finns i varje hem och i de flesta avfallslass, så det faktum att träavfallet blir avgiftsfritt sparar en bra slant för många, berättar LSJH:S serviceplanerare Marko Kokkonen. 

Träavfallet som förs till stationerna flisas. Fliset levereras till värmeverk som producerar el och värme.
Inga förändringar i stationernas öppettider 

På listan över avfall som tas emot avgiftsfritt finns redan över 20 olika avfall. Till listan har detta år även lagts gasolflaskor som väger 2–25 kilo och små gasflaskor och -patroner från stormkök.  

Hushållen kan också avgiftsfritt föra farligt avfall (max 50 liter eller kilo), tryckimpregnerat trä (max 1 kubik), metallskrot, räfsavfall, ris och kvistar samt skadliga främmande arter till LSJH:s sorteringsstationer. 

Hemmets avlagda textilier, kartong-, glas-, metall- och plastförpackningar, returpapper, el- och elektronikapparater, lysrör, lågenergilampor, batterier, små ackumulatorer och blyackumulatorer samt däck utan fälgar (max 8 åt gången) är även avgiftsfria avfall.  

Öppettiderna vid LSJH:s sorteringsstationer har inte ändrat i år. Stationernas öppettider hittar du på adressen www.lsjh.fi/sv/avfallsmottagning/ och i LSJH:s väggkalender som delats ut till alla hem i Åbo- och Saloregionen.