Nu måste nycklarna till avfallsutrymmen och låsta avfallskärl bytas

Från och med april 2016 ska Sydvästra Finlands Avfallsservices huvudnyckel passa alla låsta avfallsutrymmen och avfallskärl i Reso, Nådendal, Masko, Virmo, Nousis och Vahto-området i Rusko.

Bytet av lås beställs av en auktoriserad Abloy-låsfirma. I samband med beställningen ska man uppge att det gäller LSJH:s huvudnyckel. Bytet av lås betalar husbolaget eller invånaren själv. Låsfirman får de uppgifter som behövs för låsbytet från vår kundservice på tfn 0200 47470 eller från adressen kundtjanst@lsjh.fi.

Kravet på att låsen ska vara huvudnyckelanpassade grundar sig på avfallshanteringsbestämmelserna. I och med förnyelsen underlättas det praktiska avfallsservicearbetet, som till exempel tömningen av avfallskärl, leveransen av avfallskärl och tvätten av avfallskärl. Arbetet underlättar också märkbart sopbilschaufförens arbete då det inte längre är nödvändigt att transportera knippen med hundratals nycklar i bilen.