Ny avfallslag inverkar märkbart på invånarnas avfallsservice – LSJH hjälper under omvälvningen

Riksdagen har nyligen godkänt regeringens proposition om förändringar i avfallslagen. Den nya avfallslagen utvidgar invånarnas sorteringsmöjligheter och lägger ytterligare ansvar för avfallshanteringen på kommunerna. Sortering blir enklare för invånarna, då fler avfallsslag ska börja samlas in direkt från fastigheterna. Kommunägda Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) kommer att konkurrensutsätta och organisera transporten av nyttoavfall.

Avfallslagen flyttar ansvaret för transporten av separat insamlat nyttoavfall till kommunerna. Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) konkurrensutsätter och ordnar i fortsättningen transporten av bioavfall, metall och förpackningsavfall i ägarkommunerna. Ägarkommunerna är Aura, St Karins, Kimitoön, Lundo, St Martins, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pöytyä, Pargas, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo. Omvälvningen omfattar även Nystad, som i början av 2022 blir kommun nummer 18 att gå med som LSJH:s partnerkommun.

LSJH kommer att ta hand om transporterna efter en övergångstid. Under hösten planerar LSJH hur avfallstransporterna ska konkretiseras i samtliga ägarkommuner. I praktiken innebär detta kartläggning och optimering av insamlingsredskap samt planläggning av logistik.

Vi kommer att öppna och föra marknadsdialog i god tid före offertbegäran publiceras. Vi vill klargöra innehållet i de kommande upphandlingarna och specifiera innehållet tillsammans med transportoperatörerna. Målet är att säkerställa god avfallsservice, och aktiv dialog är nyckeln till det bästa möjliga resultatet, berättar Cati Huhta, invånarservicechef vid LSJH.

Avfallslagen ger invånarna fler sorteringsalternativ

Under hösten kommer förordningarna som hänger ihop med avfallslagen att preciseras. Enligt förordningarna fastställs sedan vilka sorteringskärl som i fortsättningen kommer att finnas på fastigheternas gårdsplaner. Enligt förordningen, som ännu är i utkaststadiet, kommer fastigheter som omfattar fem bostäder eller fler att ha möjlighet att gå med i insamling av bioavfall. Sorteringsmöjligheterna ökar ytterligare inom snar framtid, då separatinsamlingen i fastigheter på fem bostäder eller fler utökas från metallinsamling till insamling av även glas-, kartong- och plastförpackningar. Senare kommer insamlingen av bioavfall att omfatta samtliga fastigheter i samhällen med över 10 000 invånare. Insamlingen av avlagda textilier påbörjas i början av 2023 i hela landet.

Avfallsförordningsutkastet bådar stora förändringar för husbolag inom de närmaste åren. Målet är att samla in allt nyttoavfall från fastigheter som omfattar minst fem bostäder. Enligt nuvarande avfallshanteringsföreskrifter i LSJH:s verksamhetsområde ska bioavfall och glasförpackningar samlas in från fastigheter som omfattar 10 bostäder eller fler. Plast- och kartongförpackningar bör för tillfället samlas in från fastigheter med 20+ bostäder, medan metallinsamling redan omfattar fastigheter med fyra bostäder eller fler.

LSJH samarbetar med disponenter och husbolag, för att det ska vara så smidigt som möjligt för invånarna att bekanta sig med förändringarna som kommer att ske på deras avfallsinsamlingspunkter. För att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna, lönar det sig för husbolagen att planera omvälvningen i samarbete med LSJH. Vi erbjuder hjälp och stöd vid frågor som dyker upp i och med lagförändringen, berättar Katariina Humalamäki, chef för avfallslagförändringsprojektet vid LSJH.

På onsdagen den 23 juni 2021 har riksdagen godkänt regeringens proposition om förändringar i avfallslagen. Den nya avfallslagen ska ännu stadgas av presidenten. Utskotten överväger för tillfället förordningarna som tillhör avfallslagen. Den nya avfallslagen förutsätter även revision av avfallshanteringsföreskrifterna.

Mer information: https://www.eduskunta.fi/SV/MiUB_3+2021.aspx