Ny webbsida om avfallshanteringens myndighetstjänster och en tydlig guide om föreskrifter

Utgivare: Åbo stad

I sydvästra Finland organiseras avfallshanteringen som en gemensam verksamhet av 17 kommuner. I området för de medverkande kommunerna bor ca 417 000 invånare. Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd fungerar som områdets gemensamma avfallshanteringsmyndighet. Avfallshanteringstjänster, ledning och rådgivning ordnas sedan av kommunernasägda Sydvästra Finlands Avfallservice Ab (LSJH).

Till avfallshanteringsnämndens myndighetsuppgifter hör områdets avfallshanteringsföreskrifter och beslutande om avgifter. Invånarna uträttar sina ärenden med avfallshanteringsnämnden i myndighetsärenden rörande avfallshantering, som vid ansökan om avvikelser från avfallshanteringsföreskrifterna eller ändring av avfallspriset.

Behovet att förtydliga kommunikationen kom från kunderna

Avfallshanteringsnämndens egen webbsida gjordes för att förtydliga olika aktörers roll. Behovet upptäcktes på basis av kundresponsen.

– Invånarna har från tid till annan gett responsen att det är svårt att skilja avfallshanteringsnämndens myndighetsuppgifter och Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s tjänster från varandra. Det har inte alltid varit lätt för invånarna att se vem som sköter vilken uppgift, berättar avfallsserviceombudet Satu Ojala Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd

Avfallshanteringsnämndens nya guide Avfallshanteringsföreskrifterna för Sydvästra Finland i förkortad form, berättar också mycket tydligt hur avfallshanteringen fungerar och vilka de olika aktörernas roller är. I guiden informerar man också tydligt om de bestämmelser i avfallshanteringen som är centrala för invånarna.

Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd som producerar myndighetstjänster, har nya webbsidor som hittas på adressen www.turku.fi/sv/avfallshanteringsnamnd

Guiden Avfallshanteringsföreskrifterna för Sydvästra Finland i förkortad form som är avsedd för invånarna, finns på avfallshanteringsnämndens sidor.

Åbo fungerar som ansvarskommun

I verksamhetsområdet för Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd är 17 kommuner med: Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårtens, Masko, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo.

Åbo fungerar som ansvarskommun för avfallshanteringsnämnden. Nämnden är en del av ansvarskommunens förvaltning, men skötseln av myndighetsuppgifter är oberoende av ansvarskommunen.

Pressmeddelandet på Åbo stads hemsida