Nya avfallsavgifter tas i bruk i början av året

År 2021 för med sig förändringar i avfallsavgifterna. På området med kommunalt ordnad avfallstransport, det vill säga i Kimitoön, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas skärgård, Reso, Vahto-området i Rusko och Virmo, där Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) har konkurrenssatt avfallstransporterna, syns avfallstaxans lägre avgifter i avfallskärlens tömningspriser genast från början av året.

Tömningspriserna för kärlen för brännbart avfall ändrar i Reso och Nådendal

Tömningspriserna för kärlen för brännbart avfall ändrar i Reso och Nådendal i och med att transporterna konkurrensutsatts på nytt. I Reso sjunker tömningspriset för kärlen för brännbart avfall i medeltal 6 %. Detta betyder cirka 0,50 € lägre tömningspris för alla kärl mellan 120 och 660 liter.

I Nådendal övergår man på hela området till en och samma avgiftsklass. Tidigare betalade de som bor i Nådendals skärgårdsområde ett annat pris för tömningen av avfallskärlen än de som bor i centrala Nådendal och på Luonnonmaa. Den nya taxan balanserar avgifterna så, att tömningarna i skärgårdsområdena blir i medeltal 13 % lägre och de som bor på fastlandet får 2 % högre avgifter. I euro innebär detta att för ett kärl på till exempel 240 liter sjunker priset med 1,19 € per tömning i skärgården, och på fastlandet blir tömningen 0,16 € dyrare.

I Kimitoön, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas skärgård, Reso, Vahto-området i Rusko och Virmo förblir tömningspriserna för kärlen för brännbart avfall oförändrade i den nya avfallstaxan.

Här hittar du de nya tömningspriserna

Priset för bioavfall sjunker på hela området

Hanteringsavgiften för bioavfall sjunker från början av året med över 35 procent, från 80 euro till 51 euro per ton. Det innebär att tömningspriset för ett 240-liters bioavfallskärl sjunker med ca 2,35 € i Kimitoön, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas skärgård, Reso, Vahto-området i Rusko och Virmo.

Aura, Lundo, Pemar, Pöytyä, Rusko, S:t Karins, S:t Mårtens, Salo, Sagu, stam-Pargas och Åbo lönar det sig att fråga av det egna avfallstransportbolaget om hur den lägre hanteringsavgiften inverkar på tömningspriset.

Tömningsavgifterna för insamlingskärlen för glas-, kartong-, plastförpackningar samt metall förblir oförändrade.

Gasolflaskor och träavfall tas i fortsättningen emot utan avgift på sorteringsstationerna

Sorteringsstationernas mottagningsavgifter förblir i stort sett oförändrade. Till de avfallsslag som tas emot utan avgift hör från början av året också gasolflaskor, gaspatroner från friluftskök samt träavfall. Utöver dessa kan hushållen utan avgift lämna in farligt avfall (max. 50 kg eller liter), trasiga elapparater, lysrör, LED- och lågenergilampor, avlagda textilier, skadliga främmande arter, räfsavfall, ris och kvistar samt tryckimpregnerat trä (under 1 m³), metallskrot, papper, glas-, kartong- och plastförpackningar samt däck utan fälgar.

Vad gäller stora avfallspartier som vägs och som förs till stationerna med traktorsläp, lastbil eller växelflak. ändrar mottagningspriset för tryckimpregnerat virke mest. Stora partier tas emot för 370 € /ton (tidigare 225 €/ton). Prisökningen beror på att avfallshanteringskostnaderna ökat märkbart. Hushållens små partier på under 1 m³ tas fortfarande emot utan avgift.

Bekanta dig med mottagningsavgifterna för små avfallspartier

Bekanta dig med mottagningsavgifterna för stora avfallspartier

De nya avfallsavgifterna träder i kraft i början av år 2021. Avgifterna baserar sig på den avfallstaxa som avfallshanteringsnämnden beslutat.