Nya strategier kring cirkulärekonomin för avloppsvatten

Pressmeddelande 18.10
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH)
Tammerfors tekniska universitet (TTU)

På en workshopdag kring avloppsslam som anordnas av Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Tammerfors tekniska universitet (TTU) ska man dryfta hur samhällets avloppsslam skulle kunna transporteras och utnyttjas effektivare än idag. Ämnet berör hela landet och behandlas i Åbo den 1 november.

Den 1 november kl. 13.00–16.30 anordnar LSJH och TTU en workshopdag på Cave-teatern vid besöks- och innovationscentret Joki för att hitta nya idéer och lösningar för cirkulär ekonomi för slam. Workshopdagen anordnas som en del av en serie i projektet 6Aika: Framtidens centrum för cirkulär ekonomi, där man försöker hitta de bästa idéerna för avfallsflöden som behöver nya återvinningslösningar.

Workshopdagen har delats in i två delar. På evenemanget för allmänheten får man höra intressanta anföranden av branschexperter om hur avloppsslammet utnyttjas idag. Evenemanget är kostnadsfritt och anförandena är avsedda för alla som är intresserade av ämnet. I dagens andra del söker branschexperter tillsammans lösningar för cirkulär ekonomi för avloppsslam i tre workshopar.

Presentationer av undersökningar och hälsningar från Sverige

LSJH:s invånarservicechef Cati Huhta behandlar utmaningarna kring slamlogistiken och slamhantering i Sydvästra Finlands region på det öppna evenemanget för allmänheten.
– Slam och transporten av slam engagerar för närvarande alla i sydvästra Finland. Förutom att fundera på logistiken av slam är det skäl att fundera på hur slammet kan utnyttjas redan där det uppstår istället för att transporteras långa sträckor runt om i landskapet, berättar Huhta.

I Sverige har man utvecklat nya tömningstekniker för slambrunnar, vilket minskar behovet av transport. WSP Sverige Ab:s Senior Project Manager Jan-Olof Åström berättar om dessa tekniker för allmänheten. Marika Kokko från Tammerfors tekniska universitet lyfter fram tekniska lösningar som är på gång i Finland för utnyttjande av slam, medan Niina Vieno från Laki ja Vesi Oy berättar om kriterierna och användningsändamålen för näringsåtervinning och gödselanvändning.

Experterna letar nya idéer med hjälp av workshopar

I gemensamma lösningscentrerade workshopar som startar efter allmänhetsevenemanget söker experterna nya lösningar för hur man kan tillämpa cirkulär ekonomi på avloppsslam. Ordföranden för evenemanget, Valtteri Ranta från Tammerfors tekniska universitet, leder deltagarna i workshoparbetet tillsammans med ledarna för workshoparna.

På workshoparna dryftar man hur man kan öka nyttjandet av näringsämnena i avloppsvattnet och minimera eventuella riskerna kring nyttjandet, om det är möjligt att utnyttja slam från fastigheter på ett smart sätt lokalt samt hur man kan få inställningen till avloppsslam att möta de aktuella kunskaperna kring nyttjandet av slam.

Workshoparna leds av Gasum Oy:s utvecklingschef Eeli Mykkänen, LSJH:s invånarservicechef Cati Huhta samt Valonias sektorchef Riikka Leskinen.
– Vi hoppas att få träffa experter inom slambranschen, från företagare till forskare, från hela Finland på workshoparna. Vi vill att workshoparna ska skapa diskussioner och idéer för cirkulär ekonomi, som olika företag sedan kan förädla vidare, säger Huhta.

Workshopdagen Cirkulär ekonomi för avloppsslam på Cave-teatern vid besöks- och innovationscentret Joki 1.11.2018 kl. 13.00–16.30. Evenemang för allmänheten kl. 13–14.25, workshopar för experter kl. 14.45–16.30. Kaffeservering. Program och anmälan: circhubs.fi/jatevesilietteiden-kiertotalous/

Följ evenemanget i sociala medier under hashtagen #kakatkiertoon.