Offentlig upphandling gällande insamling och transport av slam

Vi har offentliggjort följande upphandlingar angående insamling och transport av slam:

Kunnan vastuulla olevien lietteiden keräys ja kuljetus Mynämäen ja Nousiaisten kuntien alueilla 

Kunnan vastuulla olevien lietteiden keräys ja kuljetus Raision, Maskun ja Ruskon kuntien alueilla

Genom att klicka på länkarna ovan kan du bekanta dig med upphandlingarna samt med anvisningar för lämnandet av anbud (på finska). Anbuden bör lämnas i anbudstjänsten Cloudia senast den 3 december 2021 kl. 13:00. Via anbudstjänsten kan du även ställa frågor angående upphandlingarna.