Områdesinsamlingsnätverket på Kimitoön förnyas

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) förnyar områdesinsamlingsnätverket för brännbart avfall på Kimitoön. Förnyandet gäller områdesinsamlingspunkterna för brännbart avfall på huvudön. Benämningen för brännbart avfall var tidigare blandavfall.

Områdesinsamlingspunkternas avfallskärl byts ut till prydliga, moderna kärl. De flesta kärlbyten görs under onsdagen och torsdagen den 15–16 november. Under arbetets gång kan punkterna tillfälligt vara utan avfallskärl när de gamla kärlen förs bort ur vägen för de nya.

Områdesinsamlingsnätverket utvecklas också till en mer logisk helhet och därför avlägsnas en del av de nuvarande punkterna. Användarna av de områdesinsamlingspunkter som avlägsnas informeras per brev om saken och om de närmaste ersättande punkterna.