Önskemål för Toppås nya sorteringsstation – svara på förfrågan

Sorteringsstationen vid Toppå avfallscentral kommer att flyttas till en ny plats i den omedelbara närheten av avfallscentralen under åren 2020 och 2021. Som stöd för planeringen av den nya sorteringsstationen vill vi höra dina tankar om hurudan service som borde finnas på sorteringsstationen.

Vi lottar ut KOLO Designs fågelholkar bland de som svarat på förfrågan. Svara på förfrågan senast den 10.2 så är du med i utlottningen av kassarna! Vinnarna meddelas personligen.

Svara på förfrågan