Öppettiderna för avfallscentralerna och sorteringsstationerna ändrar vid årsskiftet

Vid årsskiftet kommer det att göras små ändringar i öppettiderna för Isosuo och Rauhala avfallscentraler samt Pemar, Yläne och Kimitoöns sorteringsstationer. Ändringarna är baserade på uppföljning av antalet besökare samt på kundrespons.

Från början av år 2017 öppnar Isosuo och Rauhala en halv timme tidigare än förr. De nya öppettiderna kommer att vara måndag kl. 11.30–19 och tisdag-fredag kl. 9.30–17. Under sommaren betjänar avfallscentralerna dessutom under den första helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Sorteringsstationen i Pemar är från början av år 2017 öppen tisdag och onsdag kl. 12–19, så öppettiden på onsdagen blir kvällsbetonad medan stationen på tisdagen öppnas en timme tidigare än förr. Under sommaren kommer stationen att vara öppen även fredagar kl. 9-16 samt under den första helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Yläne sorteringsstation kommer att stänga en timme tidigare från början av år 2017, eftersom den sista öppettimmen lockat endast få kunder. Öppettiden kommer att vara torsdag kl. 14–19. Under sommaren har sorteringsstationen öppet även under den sista helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Kimitoöns sorteringsstation öppnar från början av året en timme senare än förr, vilket betyder att stationen har öppet torsdagar kl. 13–18. Under sommaren är sorteringsstationen i fortsättningen öppen kl. 10–15, vilket betyder att öppettiden förlängs med en timme. Sorteringsstationen har under sommaren öppet även under den sista helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Öppettiderna för LSJH:s övriga sju servicepunkter förblir oförändrade.