Påverka avfallshanteringens utveckling i sydvästra Finland

Kommunerna i Åbo- och Saloregionen har påbörjat arbetet med att ta fram ett gemensamt avfallshanteringspolitiskt program. Invånare, bostadssammanslutningar och andra intresserade parter bjuds in för att dryfta avfallshanteringens utveckling. Man kan påverka avfallshanteringens målsättningar genom webbtjänsten Dinåsikt eller genom att delta i öppna seminarier och arbetsgrupper.

Det avfallshanteringspolitiska programmet är kommunernas önskan om med vilka principer samhällsavfallshanteringen ska genomföras. I programmet sätter man upp en målnivå och mätare för avfallshanteringen samt fastställer en taxapolicy. Programmet förbereds för 2017–2022.

Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland anordnar ett öppet seminarium om utvecklingen av avfallsservicen och aktuella avfallshanteringsfrågor den 16.2. kl. 16–18 på Trädgårdsgatan 1, Åbo (Fastighetsaffärsverkets auditorium).

Avfallshanteringspolicyn bereds från och med mars i arbetsgrupper, som leds av experter. Man kan anmäla sig till arbetsgrupperna genom att kontakta Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland på jatehuoltolautakunta(at)turku.fi under februari.

Arbetsgruppernas teman är:

1. Avfallshanteringens servicenivå och finansiering.

2. Utveckling av utnyttjandet av kommunalt avfall.

3. Utveckling av slamhanteringen.

4. Avfallshanteringstjänster för kunder.

Man kan även delta i arbetet med att ta fram ett avfallshanteringspolitiskt program genom justitieministeriets webbtjänst Dinåsikt, som finns på otakantaa.fns.fi. Projektets rubrik är Jätepoliittinen ohjelma Lounais-Suomeen (avfallshanteringspolitiskt program till sydvästra Finland).

Avfallshanteringens samarbetskommuner är Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo. Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland, som är kommunernas gemensamma avfallshanteringsmyndighet, koordinerar förberedningen av policyn. Det färdiga programmet godkänns av kommunernas och städernas fullmäktige.

På Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finlands verksamhetsområde finns det för närvarande två olika avfallspolitiska riktlinjer: Kimitoön-, Pemar-, Salo- och Saguregionens avfallspolitiska program för 2012–2016 och Åboregionens kommuners avfallspolicy för 2011–2020.

För mer information kontakta:

avfallsombudsman Satu Ojala, tfn 044 727 6827 satu.ma.ojala(at)turku.fi och

avfallsombudsman Veli-Matti Suhonen tfn 040 180 76 57 veli-matti.suhonen(at)turku.fi

Direkt länk till Dinåsikt-tjänsten: Avfallspolitiskt program för Sydvästra Finland