Pemars cirkulärekonomiska anläggning för avlagda textilier står klar att inleda sin verksamhet

Den cirkulärekonomiska anläggningen för avlagda textilier,som ligger på Green Field Hubs område i Pemar i Egentliga Finland,kan börja förädlingen av textilier till högklassigt returråmaterial. Rester Oy, som hanterar företagens avlagda textilier, och Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH), som hanterar hushållens avlagda textilier, bedriver verksamhet under samma tak i anläggningen.

Nordeuropas första cirkulärekonomiska anläggning, som i omfattande utsträckning förädlar avlagda textilier till returfiber, inledde sin verksamhet på Green Field Hubs område i Pemar i Egentliga Finland. Anläggningen baserar sig på samarbete som möjliggör att både företagens och hushållens avlagda textilier kan utnyttjas effektivt. Anläggningen tar ett stort steg inom branschen och främjar avsevärt hanteringen av textilier och lösningen av utmaningarna i samband med materialåtervinningen.

I anläggningen utnyttjar Rester Oy företagens avlagda textilier till att producera fibrer som kan användas på nytt. Rester Oy:s målsättning är att bygga en internationellt betydelsefull lösningsmodell för återvinning av företagens textilier.

–  I och med att miljöfrågor aktualiseras och att regleringarna i EU stramas åt ligger det i producenternas intresse att i omfattande utsträckning övergå till användning av returmaterial. Tack vare det aktiva samarbetet mellan samarbetspartnerna kan vi genast påverka materialens cirkulärekonomiska andel. Det är givande att få vara med och utnyttja ett material, som tidigare klassats som avfall, som ett högklassigt råmaterial. Detta har förberetts i åratal och det är fint att arbetet konkret kommer i gång, säger Resters verkställande direktör Outi Luukko.

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) bedriver verksamhet vid anläggningens andra linje och erbjuder en inhemsk hanteringslösning för avlagda textilier, som samlats in från de finländska hushållen, genom att förädla dem till returfiber.

– LSJH:s målsättning är att ta hand om hushållens textilåtervinning i Finland. Vi har samlat in och sorterat invånarnas avlagda textilier sedan år 2015 och utrett möjligheterna att återvinna och förädla avlagda textilier genom flera projekt i snart tio års tid. Det är fantastiskt att äntligen få förädla avlagda konsumenttextiler till nytt råmaterial för den hållbara textilindustrin, konstaterar LSJH:s verkställande direktör Jukka Heikkilä.

Anläggningens linjer kan hantera sammanlagt 10 procent av Finlands årliga textilavfallsmängd. Av de avlagda textilierna tillverkas returråmaterial som redan hittat vägen till många produkter. Av returfiber kan man bland annat tillverka garn, olika fibertygsmaterial, isoleringar, akustikskivor och filterdukar samt kompositmaterial. Man söker hela tiden nya användningsändamål för fibrerna.

– Det finns gränslösa möjligheter för fibrerna och vi bjuder in alla företag som är intresserade av fortsatt användning att bekanta sig med materialet och dess förädlingsmöjligheter, uppmuntrar Outi Luukko och Jukka Heikkilä.

Uppförandet av Green Field Hub i Pemar möjliggör tillväxt i branschens affärsverksamhet, FUI-samarbete, nya arbetsplatser och ett omfattande samarbete inom de avlagda textiliernas cirkulära ekonomi – både i Finland och internationellt. Green Field Hub erbjuder företagen en möjlighet att komma in på den cirkulära ekonomins miljardmarknader.

– Det djupgående samarbetet med Rester och LSJH har inspirerat Paimion Kehitys Oy att utveckla en ny servicemodell som kallas Pemars cirkulärekonomiska campus. Modellen riktar sig till företag, tipsar Paimion Kehitys Oy:s verkställande direktör Mika Ingi.

Öppningsceremonin för den cirkulärekonomiska anläggningen för avlagda textiler i Pemar firades tisdagen den 2 november.