Petri Onikki till Lounavoimas ledning

Pressmeddelande 2.3.2018
Lounavoima Oy
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH)
Salon Kaukolämpö Oy

Petri Onikki, diplomingenjör i energiteknik, har valts till verkställande direktör för Lounavoima Oy. Onikki övergår till Lounavoima från sin position som Business development manager vid Fortum. Han inleder sitt arbete vid Lounavoima i början av maj. ÅF-Consult Oy valdes till förplanerare för ekokraftverksprojektet.

Som verkställande direktör för Lounavoima ansvarar Petri Onikki för att köra igång bolagets verksamhet samt för att bilda Lounavoimas organisation. Den viktigaste uppgiften under de närmaste åren är att genomföra ekokraftverksbyggnadsprojektet, allt från planering av anläggningen till byggnadsarbete och ibruktagande.
– Ekokraftverksprojektet i Korvenmäki är ett väldigt intressant projekt som en del av sydvästra Finlands avfallshantering och spelar dessutom en viktig roll i en fungerade cirkulär ekonomi. Jag tar ivrigt emot den nya utmaningen, berättar Onikki.

Onikki har gjort en lång karriär inom Ekokem (nuv. Fortum) och han har under hela sin arbetskarriär jobbat med projekt i anknytning till cirkulär ekonomi och energiutvinning ur avfall. Han har erfarenhet av att förverkliga projekt såväl i Finland som utomlands. Onikki har även ansvarat för driften av anläggningar samt skötseln av själva affärsverksamheten. I stora byggnadsprojekt har han erfarenhet av allt från planering och uppförande av anläggningar till att i praktiken driva verksamheten. Det senaste projektet som han i rollen av projektledare förverkligade i hemlandet, är den år 2016 ibruktagna cirkulär ekonomibyn i Riihimäki.

ÅF-Consult Oy som förplanerare för ekokraftverket

ÅF-Consult Oy har valts till förplanerare för ekokraftverket i Korvenmäki. ÅF har gedigen erfarenhet av att förplanera och förverkliga motsvarande projekt.  Företaget har agerat som konsult i förplaneringen och uppförandet av bland annat Tammervoimas kraftverk som drivs på avfall samt Riikinvoimas ekokraftverk.
– Varje projekt är en ny utmaning, så det är mycket intressant att vara med i planeringen av ekokraftverksprojektet i Korvenmäki, säger ÅF projektchef Peter Kling, som är ansvarig för förplaneringen.

Under förplaneringen fastslås tekniken som kommer att användas i anläggningen samt konkurrensutsätts anläggningens byggnadsarbete. Förplaneringsprojektet görs under år 2018. Målet är att planera och bygga ett modernt ekokraftverk som en del av den allt mer utvecklingsbara cirkulär ekonomihelheten.

Lounavoimas styrelseordförande Jukka Heikkilä är mycket nöjd över att de bästa möjliga aktörerna kommer att förverkliga det regionalt betydande projektet.
– Sydvästra Finlands egen avfallsenergilösning kommer äntligen att förverkligas. Alla invånare i området kommer att dra nytta av detta, summerar Heikkilä.

 

Lounavoima är ett lokalt bolag som producerar energi av avfall. Bolaget låter bygga ett ekokraftverk i Korvenmäki i Salo, i vilket det produceras närenergi av brännbart avfall som inte går att återvinna. Bolaget ägs av Sydvästra Finlands Avfallsservice Oy och Salon Kaukolämpö Oy.