Pilotprojekt startar återvinning av kasserade textilier

Med start 2016 kommer konsumenter att kostnadsfritt kunna lämna in kasserade kläder och hemtextilier till Sydvästra Finlands Avfallsservices avfallscentraler och sorteringsstationer.  Med hjälp av insamlingsprojektet för kasserade textilier vill man öppna dörrarna för återvinning av textilavfall. Pilotprojektet drivs av Åbo yrkeshögskola och Sydvästra Finlands Avfallsservice och varar under hela 2016.

Utvecklingen av cirkulär ekonomi kräver nya strukturer och affärsmöjligheter. I insamlingspilotprojektet som inletts på Sydvästra Finlands Avfallsservices område skapar man ett fungerande insamlingssystem för kasserade textilier och utreder möjligheterna att återvinna textilierna i allt från små och medelstora företag till stora behandlare.

Första länken i återvinningen är sortering i hemmet

Utslitna textilier ut tas emot från invånarna utan kostnad på avfallscentralerna och sorteringsstationerna. Mottagningsplatser är avfallscentralerna Toppå, Korvenmäki, Isosuo och Rauhala samt sorteringsstationerna i Auranmaa, Kimitoön, Korpo, Pemar, Bjärnå och Yläne. Nätverket med mottagningsplatser är tänkt att utökas i takt med att projektet framskrider.

Kläder och textilier som inte längre används i hemmet kan tas med till insamlingen. Textilierna ska vara torra och förpackas i förslutna plastpåsar eller säckar för att hålla ute fukt. Man kan inte ta med sig skor, väskor, mattor, madrasser, täcken, kuddar eller fyllningar och vadderingar till insamlingen av kasserade textilier och inte heller något annat avfall.  Kläder som är i bra skick och som duger för direkt återanvändning bör precis som tidigare säljas till andra som behöver dem eller skänkas till välgörenhetsorganisationernas insamling.

Resultatet är ny återvinningsverksamhet och -kunskap

Pilotprojektet producerar information om mängden textilavfall och dess sammansättning samt om olika insamlingssätt som kan delas ut för gemensam användning. Målet är att hitta kostnads- och resurseffektiva sätt att återvinna textilavfall på bättre sätt. Samtidigt skapar man en tillväxtgrund för ny affärsverksamhet som utnyttjar återvinningstextilier, såväl småföretag som lösningar i industriell skala.

Insamlingsprojektet förenar kunskapen från många aktörer och utnyttjar erfarenheter som man redan fått på nationell nivå. Som modell för sorteringen används TexVex-verkstädernas beprövade förfaranden. Textilierna sorteras och förvaras i hallar i Åbo och S:t Karins i samarbete med Turun Seudun TST ry:s verkstad TexVex för kasserade textilier och återvinningscentralen i S:t Karins. Samarbetet erbjuder långtidsarbetslösa arbete med att sortera och behandla kasserade textilier, vilket ökar arbetsberedskapen för den öppna marknaden.

Pilotprojektet drogs igång av Sydvästra Finlands Avfallsservice, Åbo yrkeshögskola, Åbo stad, Sitra, Avfallsverksföreningen och Ekokem, och andra samarbetspartners tas med redan i början.

Enligt en studie gjord av Finlands miljöcentral uppstår det mer än 10 kg textilavfall per person och år. Mängden har ökat under hela 2000-talet. För närvarande finns det inga storskaliga alternativ för materialsortering av textilier i Finland.

Egentliga Finlands mål är att i framtiden vara ett kolneutralt landskap och en föregångare inom cirkulär ekonomi. Åbos stads strategi är att vara kolneutral år 2040 och energieffektiv och resurssmart i all sin verksamhet. Pilotprojektet med kasserade textilier är en del av den gemensamma inriktningen.

Mer information:

Projektchef Henna Knuutila
tfn 040 355 0827, Henna.knuutila(at)turkuamk.fi

Driftchef Jyri Metsänranta
tfn 044 727 6850, jyri.metsanranta(at)lsjh.fi