Pop up-sorteringsstationen inleder sina rundor i Tarvasjoki

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) Pop up-sorteringsstation inleder årets rundor tisdagen den 29 januari i Tarvasjoki i Lundo. Vid Pop up-sorteringsstationen tas det av invånarna emot små mängder farligt avfall från hushåll samt hemmens trasiga elapparater och avlagda textilier. Stationen stannar huvudsakligen vid skolor, men är också med vid några evenemang på området.

Pop up-sorteringsstationens rundor för vårsäsongen inleds tisdagen den 29 januari i Tarvasjoki i Lundo. Stationen stannar vid skolan (Tarvasjoen koulu, Hämeen Härkätie 753) och står till invånarnas förfogande kl. 14–17.

Vid Pop up-sorteringsstationen tas det emot små mängder av avfall från hushållen. Till insamlingen kan man ta avgiftsfritt farligt avfall från hushåll samt hemmens trasiga elapparater och avlagda textilier. Mängden man har med sig skall gå att bära till platsen för hand.

– Större mängder av ifrågavarande avfall, såsom bil- och släpvagnslaster, större elapparater eller ett större parti burkar med målarfärg, ska tas direkt till LSJH:s avfallscentraler, sorteringsstationer eller andra fasta mottagningspunkter, eftersom Pop up-stationen har begränsad mottagningskapacitet. Avfallet som tas emot vid Pop up-stationen kan föras till de fasta mottagningspunkterna avgiftsfritt året om, påminner LSJH:s serviceförman Jaana Saario-Lomppi.

Vid skolor och evenemang i området

Pop up-sorteringsstationen stannar huvudsakligen vid områdets skolor, som är lätta att nå för invånarna. Att stationen stannar vid skolan ger även skolans elever en möjlighet att bekanta sig närmare med avfallsservicen och att lära sig nya saker om farligt avfall, elektronikskrot och avlagda textilier.

– Innan Pop up-sorteringsstationsdagen får eleverna en uppgift och material med avfallsservicetema som de kan gå igenom tillsammans med sin lärare. Sorteringsstationens besök vid skolan är ett konkret exempel för eleverna på hur avfallsservicen fungerar, berättar Saario-Lomppi.

Förutom att Pop up-sorteringsstationen stannar vid skolor kommer den även att vara med på en del evenemang i LSJH:s ägarkommuner.

– Det har till exempel kommit många önskemål om att få Pop up-stationen på besök till centrumområdet i Åbo. Vi svarar på dessa önskemål genom att i år ta Pop up-stationen åtminstone till öppnandet av Åhamnen i Åbo den 25 maj samt till lördagsdelen av Åbodagens veckoslut, den 14 september. Närmare klockslag och platser meddelas närmare evenemangen, säger Saario-Lomppi.

 

POP UP-SORTERINGSSTATIONEN TAR AVGIFTSFRITT EMOT SMÅ MÄNGDER:

  • Farligt avfall från hushåll (bl.a. målarfärg, lim, lack, aerosoler)
  • Avlagda textilier (bl.a. trasiga skjortor, handdukar, lakan)
  • Småelektronik (bl.a. mobiler, eltandborstar)
  • Batterier
  • Lysrör och lågenergilampor

Det lönar sig att sortera avfallet i förväg innan det tas det till stationen för att besöket ska gå smidigt. Håll olika typer av farligt avfall åtskilt från varandra och förpacka dem ordentligt i lockförsedda originalförpackningar eller i andra lockförsedda förpackningar på vilka innehållet har märkts ut noggrant.

Ytterligare information och tidtabeller: www.lsjh.fi/pop-up-sorteringsstation.