Pop up-sorteringsstationen börjar sin runda i Pikis

Till Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) Pop up-sorteringsstation kan man avgiftsfritt föra små mängder av hushållens farliga avfall, elektronikskrot och avlagda textilier. Stationens första anhalt i år är Pikis måndagen den 27 januari.  

Pop up-sorteringsstationen inleder årets rundmåndagen den 27 januari i Pikis och fortsätter följande dag den 28 januari till Vahto i Rusko. I februari stannar Pop up-sorteringsstationen i Riihikoski, Patis, Mietois, Suomusjärvi, Hirvensalo och Runosbacken. 

Under våren besöker stationen sammanlagt 21 platser på olika håll i LSJH:s verksamhetsområde och har under hela året sammanlagt 38 hållplatser. Stationen kör runt på våren och hösten, och hållplatserna utgörs huvudsakligen av skolgårdar som har goda förbindelser. 

– Pop up-sorteringsstationen kan även besöka olika evenemang. Förra året deltog vi i invigningen av Hamnfestivalen i Åbo. Vidare besökte vi Åbodagens veckoslut samt September Open i Dalsbruk, berättar LSJH:s serviceförman Jaana Saario-Lomppi 

Vid Pop up-sorteringsstationen mottas avgiftsfritt: 

  • En famn full med farligt avfall från hushåll (bl.a. målarfärger, lim, lack, aerosoler och fordonsackumulatorer) 
  • Små elapparater (t.ex. mikrovågsugnar, tv-apparater och söndriga elapparater som är mindre än en tv) 
  • Avlagda textilier (rena, oanvändbara kläder och hemtextilier inpackade i plastpåsar) 
  • Lysrör, LED- och lågenergilampor 
  • Batterier 

På grund av begränsad mottagningskapacitet kan invånarna endast föra så mycket avfall de själva kan bära till Pop up-sorteringsstationen. Större mängder avfall bör föras direkt till någon av LSJH:s 12 sorteringsstationer. 

– Farligt avfall mottas även av våra samarbetspartners Åbo Ekotorg på Rieskalähdevägen, Akseli Kiinteistöpalvelut Oy i Kråkkärret, Tramel Oy i S:t Karins, återvinningscentral Kisälli i Lundo och ekovaruhuset EkOte i Reso. Elektronikskrot kan föras till många återvinningscentraler och affärer som säljer elapparater, trots att man inte ens köper något från dem, påminner Saario-Lomppi.   

En servicerådgivare från LSJH åker med Pop up-sorteringsstationen i de områden som har kommunalt ordnad avfallstransport. Man kan diskutera avfallsservicen med servicerådgivaren och till exempel ändra sitt kärls tömningsintervall. Servicerådgivaren ger även råd om användningen av LSJH:s elektroniska tjänst.  

Pop up-sorteringsstationens tidtabell finns på adressen: www.lsjh.fi/pop-up-sorteringsstation