Populära evenemangsbanderoller till kassar

Banderollerna som gjort reklam för segelfartygsevenemanget Tall Ships Race och Ruisrock-festivalen har fått ett nytt liv som inköpskassar genom Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) och Globe Hopes samarbete.

LSJH och Globe Hope har i samarbete gjort inköpskassar av flaggtygen, som har gjort reklam för populära evenemang i Åbo. Globe Hope har tillverkat unika flergångskassar av de insamlade evenemangsbanderollerna, som gjort reklam för Tall Ships Race 2017 samt Ruisrock-festivalen.

Kassarna som tillverkats av Globe Hope, säljs vid LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer. Genom att köpa en kasse är man med och understöder viktigt skyddsarbete för Skärgårdshavet. Av de nio euro som kassen kostar, går två euro till Skyddsfonden för Skärgårdshavet. Man kan även vinna en egen kasse vid LSJH:s rådgivningspunkt under sommarsäsongens marknader och evenemang.

De använda reklambanderollerna styrs även till annan materialåtervinning som en del av verksamheten i anslutning till Topinpuistos nätverk för cirkulärekonomi. I cirkulationsbanderollprojektet som inleddes av Åbo yrkeshögskola och Åbo stad, samarbetar banderollanvändare, tryckhus och företag som använder återvunnet material i sin produktion. Topinpuistos och LSJH:s målsättning är att känna igen och ta till vara material från produkter, som annars skulle bli avfall, för vilka det finns nya användningsändamål och vilka kan ge upphov till ny affärsverksamhet.