Positivt beslut om avfallskraftverk i Salo

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) delgav fredagen 31 mars 2017 sitt beslut rörande Upphandlingsringens konkurrensutsättning för utnyttjande av kommunalt avfall. HFD förkastade marknadsdomstolens beslut att upphandlingsförfarandet skulle ha genomförts på ett felaktigt sätt. Det klagomål som Salon Hyötykäyttö Oy lämnade in till marknadsdomstolen undersöktes inte eftersom det lämnades in för sent.

År 2014 konkurrensutsatte Sydvästra Finlands Upphandlingsring det källsorterade kommunala avfallets utnyttjande för en period på 25 år (åren 2018-2043). Upphandlingen vanns av Ekokem Oyj (numera Fortum Oyj) med lösningen att i Korvenmäki i Salo bygga ett avfallskraftverk som utnyttjar 110 000 ton brännbart avfall samt att 30 000 ton kommunalt avfall skulle levereras till Riihimäki för nyttoanvändning. Salon Hyötykäyttö Oy överklagade Upphandlingsringens beslut till marknadsdomstolen och marknadsdomstolen godkände klagomålet. Upphandlingsringen överklagade marknadsdomstolens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Nu är Upphandlingsringens följande steg att på ett möjligast effektivt sätt driva utnyttjningslösningen vidare genom att fortsätta förhandlingarna med Fortum Oyj. Målsättningen är en bra och fungerande avfallsenergilösning för Sydvästra Finland, något man uppnått i andra områden i Finland redan tidigare.

Under åren 2015-2017 utnyttjas hushållens blandade avfall och den offentliga sektorns blandade avfall, som ett resultat av Upphandlingsringens konkurrensutsättning, i fyra avfallskraftverk i Vanda, Riihimäki, Vasa och Stockholm. Målsättningen var att områdets invånare skulle ha haft nytta av tävlingen redan i början av år 2018. På grund av klagomålen står det nya avfallskraftverket klart tidigast år 2020. Avfallskraftverken har varit tvungna att ta fram temporära och alternativa lösningar för hur det blandade avfallet kan utnyttjas. Lösningen för utnyttjandet av avfallet åren 2018-2019 (år 2020 är optionsår) konkurrensutsattes år 2016. Återvinningen gynnas fortsättningsvis med källsortering och mottagning av sorterat avfall.

 

Tilläggsuppgifter:

Jukka Heikkilä, Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab, tfn 020 728 2101, jukka.heikkila@lsjh.fi

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

 

Sydvästra Finlands Upphandlingsring är ett samarbetsorgan som består av Loimi-Hämeen Jätehuolto, Sydvästra Finlands Avfallsservice, Porin Jätehuolto och Rauman Seudun Jätehuoltolaitos. Upphandlingsringen grundades 2013 för upphandling av utnyttjande av kommunalt blandavfall. Upphandlingsmeddelandet publicerades våren 2013.