Mottagningsavgifter för små avfallspartier

Priserna gäller för lass som hämtas med personbil, personbilssläp eller paketbil. Avfallspartier som levereras med lastbil räknas till storpartier. Då gäller prislistan för stora avfallspartier.

Avgifterna inkluderar moms (24 %). Avgifterna baserar sig på taxan som avfallshanteringsnämnden godkänt.

Hemmets avfallAvgift 
Brännbart avfall, styckesstorlek mindre än 60 * 60 cm3,00 €/200 l15,00 €/m³
Stort brännbart avfall, styckesstorlek mer än
60 * 60 cm
3,00 €/200 l15,00 €/m³
Keramikkärl3,00 €/200 l15,00 €/m³
Kartong-, glas- och plastförpackningar, metall och papper0,00 €
Frityrolja och stekolja0,25 €/l
Plastförpackningar0,00 €
Stoppade möbler, Små (fåtöljer, högst 100 cm breda fjädermadrasser och resårsängar) 8,00 €/st.
Stoppade möbler, medelstora (t.ex. soffor och över 100 cm breda fjädermadrasser och resårsängar) 12,00 €/st.
Stoppade möbler, stora (t.ex. hörnsoffor och resårsängar)24,00 €/st.
Avlagda textilier0,00 €
Däck utan fälgar0,00 €
Däck med fälgar2,50 €/st.
Hemmets sekretessbelagda avfall (tas endast emot på Toppå och Korvenmäki stationer)10 €/påbörjat 20 kg:s parti
GårdsavfallAvgift
Bioavfall (inklusive äpplen, bioavfall tas inte emot vid Korpo, Houtskär och Utö sorteringsstationer.2,00 €/200 l10,00 €/m³
Räfsavfall (t. ex. löv och gräsavfall)0,00 €
Stubbar (enstaka stycken, större partier enligt prislistan för stora lass)3,00 €/st.
Ren överloppsjord, grus och stenar samt halkbekämpningssand, större partier endast till Toppå och Korvenmäki stationer)1,00 €/200 l5,00 €/m³
Ris och kvistar0,00 €
Skadliga främmande arter (t.ex. jätteloka, vresros, parkslide, jättebalsamin, över 1 m³ partier endast till Toppå och Korvenmäki stationer) 0,00 €
Bygg- och renoveringsavfallAvgift
Avfall som innehåller asbest, under 200 l partier (större partier enligt storlassprislistan, tas endast emot i Korvenmäki)8,00 €/100 l
Betong- och tegelavfall , rena plattor och kakel4,00 €/200 l20,00 €/m³
Takfilt av bitumen2,50 €/200 l12,50 €/m³
Fönster- och planglas1,50 €/200 l7,50 €/m³
Glas med bågar (parti på högst 20 st)4,50 €/st.
Gipsskivor som går att återvinna (får inte innehålla metall,
kakel eller trä)
2,50 €/200 l12,50 €/m³
Slutavfall (f.d. deponiavfall, t.ex. gipsskivor som inte går att återvinna, glasull, spegelglas) 5,20 €/200 l26,00 €/m³
Tryckimpregnerat trä från hushåll, under 1 m³ parti (gäller ej järnvägssyllar, telefon- och elledningsstolpar)0,00 €Över 1 m³ partier tas emot enligt prislistan för stora lass och endast på Toppå och Korvenmäki avfallscentraler.
Träavfall0,00 €
Sanitetsporslin, stora (t.ex. WC-stolar)7,00 €/st.
Sanitetsporslin, små (t.ex. handfat)3,50 €/st.
ElapparaterAvgift
El- och elektronikapparater (konsumentvaror)0,00 €
Lysrör och lågenergilampor (lysrör max. 30 st eller 50 kg, större partier tas emot endast mot förhandsanmälan vid Topinoja avfallscentral)0,00 €
Farligt avfallAvgift
Farligt avfall från hushåll, upp till 50 kg/l0,00 €
Farligt avfall från hushåll: över 50 kg/l partier per överskridande kg/l1,00 €/kg
Batterier och små ackumulatorer0,00 €
Blybatterier för fordon0,00 €
Små litiumbatterier från elcycklar, elsparkcyklar o.dyl.0,00 €
Handsläckare (max. 3 st.)18,00 €/st.
Flytgasflaskor (2–25 kg)0,00 €
Gasflaskor och patroner från stormkök0,00 €
Hanteringsavgift för tunna (över 50 l tunnor, innehållet debiteras skilt)35,00 €/st.
Stationernas tilläggstjänster och -avgifterAvgift
Sekretessbelagt avfall från hushåll 3)10,00 €/påbörjat 20 kg parti
Renoveringskärra (endast på avfallscentralerna)30,00 €/dygn
Arbetshandskar5,00 €/par
Person- och minimaskinarbete (endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler, minimidebitering 30 min)74,40 €/h
Maskinarbete (endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler, minimidebitering 30 min)111,60 €/h
Företag, offentliga aktörer och föreningarAvgift
Serviceavgift (debiteras i samband med leverans av avgiftsbelagda produkter)12,00 €/lass
Farligt avfall prissätts enligt separat prislista
Små partier bioavfall från företag tas emot endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. Bioavfallet prissätts enligt prislistan för stora avfallspartier (avfall som ingår i kommunens andrahandsansvar).
Tryckimpregnerat trä från företag prissätts enligt prislistan för stora avfallspartier. 3)
Sekretessbelagt avfall från företag prissätts enligt prislistan för stora avfallspartier (avfall som ingår i kommunens andrahandsansvar). 8)
Övriga avgifter debiteras enligt prislistan för små avfallspartier

8) Sekretessbelagt avfall tas emot endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler enligt centralernas öppettider (med undantag för faktureringskunder vid Toppå, för vilka mottagning erbjuds endast vardagar kl. 8-16 vid Ekopartnerit Turku Oy, dit inkörning sker via Travargatan).

Observera också

  • Avfallspartiets mottagningsavgift bestäms enligt avgift per avfallssort. Avfallspartierna prissätts enligt varje 200 liter (€/200 l) eller per föremål (€/st.). Personalen vid avfallsmottagningen uppskattar avfallspartiets volym visuellt vid mottagningen.
  • Avfallet ska sorteras i rätt insamlingskärl på avfallscentralerna och sorteringsstationerna.
  • Minimidebiteringen för alla avgiftsbelagda avfall är 1,00 €/parti, förutom frityrolja, vars minimidebitering är 0,25 €/l. Minimiavgiften debiteras då avfallsmängden är liten, t.ex. en plastkasse.
  • Som betalningsmedel godkänns kontanter, bankkort, Visa Electron, Visa och MasterCard. Observera att t.ex. American Express inte tas emot som betalningsmedel.