Mottagningsavgifter för små avfallspartier

Priserna gäller för lass som hämtas med personbil, personbilssläp eller paketbil. Avfallspartier som levereras med lastbil räknas till storpartier. Då gäller prislistan för stora avfallspartier.

Avgifterna inkluderar moms (24 %). Avgifterna baserar sig på taxan som avfallshanteringsnämnden godkänt.

Hemmets avfallAvgift 
Brännbart avfall, styckesstorlek mindre än 60 * 60 cm3,00 €/200 l15,00 €/m³
Stort brännbart avfall, styckesstorlek mer än
60 * 60 cm
3,00 €/200 l15,00 €/m³
Keramikkärl3,00 €/200 l15,00 €/m³
Kartong-, glas- och plastförpackningar, metall och papper0,00 €
Frityrolja och stekolja0,25 €/l
Plastförpackningar0,00 €
Stoppade möbler, Små (fåtöljer, högst 100 cm breda fjädermadrasser och resårsängar) 8,00 €/st.
Stoppade möbler, medelstora (t.ex. soffor och över 100 cm breda fjädermadrasser och resårsängar) 12,00 €/st.
Stoppade möbler, stora (t.ex. hörnsoffor och resårsängar)24,00 €/st.
Avlagda textilier0,00 €
Däck utan fälgar0,00 €
Däck med fälgar2,50 €/st.
GårdsavfallAvgift
Bioavfall (inklusive äpplen) 1)2,00 €/200 l10,00 €/m³
Räfsavfall (t. ex. löv och gräsavfall)0,00 €
Stubbar, enstaka stycken 2)3,00 €/st.
Ren överloppsjord, grus och stenar samt halkbekämpningssand 3)1,00 €/200 l5,00 €/m³
Ris och kvistar0,00 €
Skadliga främmande arter (t.ex. jätteloka, vresros, parkslide, jättebalsamin) 4)0,00 €
Bygg- och renoveringsavfallAvgift
Avfall som innehåller asbest, under 200 l partier (bör vara tätt förpackat i plast) 5)8,00 €/100 l
Betong- och tegelavfall 4,00 €/200 l20,00 €/m³
Takfilt av bitumen2,50 €/200 l12,50 €/m³
Fönster- och planglas1,00 €/200 l5,00 €/m³
Glas med bågar3,00 €/st.
Gipsskivor som går att återvinna (får inte innehålla metall,
kakel eller trä)
2,00 €/200 l10,00 €/m³
Slutavfall (f.d. deponiavfall, t.ex. gipsskivor som inte går att återvinna, glasull, spegelglas) 5,00 €/200 l25,00 €/m³
Tryckimpregnerat trä från hushåll, under 1 m³ (gäller ej järnvägssyllar, telefon- och elledningsstolpar) 6)0,00 €
Träavfall0,00 €
Sanitetsporslin, stora (WC-stolar)7,00 €/st.
Sanitetsporslin, små (lavoarer)3,50 €/st.
ElapparaterAvgift
El- och elektronikapparater0,00 €
Lysrör och lågenergilampor 7)0,00 €
Farligt avfallAvgift
Farligt avfall från hushåll, upp till 50 kg/l0,00 €
Farligt avfall från hushåll, över 50 kg/l partier1,00 €/kg
Batterier och små ackumulatorer0,00 €
Blybatterier för fordon0,00 €
Små litiumbatterier från elcycklar, elsparkcyklar och dylika0,00 €
Handsläckare (max. 3 st.)18,00 €/st.
Flytgasflaskor (2–25 kg)0,00 €
Gasflaskor och patroner från stormkök0,00 €
Hanteringsavgift för tunna (över 50 l tunnor)35,00 €/st.
Stationernas tilläggstjänster och -avgifterAvgift
Sekretessbelagt avfall från hushåll 3)10,00 €/påbörjat 20 kg parti
Renoveringskärra (endast på avfallscentralerna)30,00 €/dygn
Arbetshandskar5,00 €/par
Person- och minimaskinarbete (endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler, minimidebitering 30 min)74,40 €/h
Maskinarbete (endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler, minimidebitering 30 min)111,60 €/h
Företag, offentliga aktörer och föreningarAvgift
Serviceavgift (debiteras i samband med leverans av avgiftsbelagda produkter)10,50 €/lass
Farligt avfall prissätts enligt separat prislista
Små partier bioavfall från företag tas emot endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. Bioavfallet prissätts enligt prislistan för stora avfallspartier (avfall som ingår i kommunens andrahandsansvar).
Tryckimpregnerat trä från företag prissätts enligt prislistan för stora avfallspartier. 3)
Sekretessbelagt avfall från företag prissätts enligt prislistan för stora avfallspartier (avfall som ingår i kommunens andrahandsansvar). 8)
Övriga avgifter debiteras enligt prislistan för små avfallspartier

1) Bioavfall tas inte emot vid Korpo, Houtskärs och Utö sorteringsstarioner.
2) Större mängder stubbar tas emot enligt prislistan för stora avfallspartier. Mottagning av stora partier endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler.
3) Tas emot endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler.
4) Över 1 m³ partier tas emot endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler.
5) Över 200 l avfallspartier som innehåller asbest tas emot enligt prislistan för stora avfallspartier. Mottagning av stora partier endast vid Korvenmäki avfallscentral.
6) Över 1 m³ partier med impregnerat trä tas emot enligt prislistan för stora avfallspartier. Över 1 m³ partier tas emot endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. Järnvägssyllar, telefon- och elledningsstolpar samt stumpar av dem räknas inte till samhällsavfall som uppstår i hushåll. De tas emot enligt prislistan för stora avfallspartier.
7) Mottagningsgränsen för lysrör är 30 st eller 50 kg. Större partier än detta tas emot endast mot förhandsanmälan vid Topinoja avfallscentral.
8) Sekretessbelagt avfall tas emot endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler enligt centralernas öppettider (med undantag för faktureringskunder vid Toppå, för vilka mottagning erbjuds endast vardagar kl. 8-16 vid Ekopartnerit Turku Oy, dit inkörning sker via Travargatan).

Observera också

  • Avfallspartiets mottagningsavgift bestäms enligt avgift per avfallssort. Avfallspartierna prissätts enligt varje 200 liter (€/200 l) eller per föremål (€/st.). Personalen vid avfallsmottagningen uppskattar avfallspartiets volym visuellt vid mottagningen.
  • Avfallet ska sorteras i rätt insamlingskärl på avfallscentralerna och sorteringsstationerna.
  • Minimidebiteringen för alla avgiftsbelagda avfall är 1,00 €/parti, förutom frityrolja, vars minimidebitering är 0,25 €/l. Minimiavgiften debiteras då avfallsmängden är liten, t.ex. en plastkasse.
  • Som betalningsmedel godkänns kontanter, bankkort, Visa Electron, Visa och MasterCard. Observera att t.ex. American Express inte tas emot som betalningsmedel.