Avfallsservicens grundavgift

Avfallsservicens grundavgift är en bostadsspecifik årsavgift som används för att täcka kostnaderna för de avfallsservicetjänster som är avgiftsfria för invånarna i det skede de utnyttjas samt för avfallsservicen myndighetsverksamhet.

Mot grundavgiften kan invånarna utan avgift lämna in sitt farliga avfall till ambulerande insamlingar på fastlandet och i skärgården samt till 17 fasta mottagningsplatser. Intäkterna från grundavgiften används för att anordna avfallsrådgivning i skolor, för husbolag och på olika evenemang samt till att producera avfallsguider och invånartidningen För morgondagen, som delas ut till alla hem. Även LSJH:s återvinningspunkter samt sorteringsstationernas och avfallscentralernas underhåll och kundservice finansieras med grundavgiften. Därtill finansierar grundavgiften verksamheten av kommunernas gemensamma avfallsservicemyndighet.

Fastställande av grundavgiften och avgiftsklasserna

Avfallshanteringens grundavgift är en bostadsvis årsavgift, som åläggs bostadens eller fritidsbostadens ägare eller användare. Avgiften åläggs den person som ägt eller använt bostaden den 1 januari.

Grundavgiftens storlek fastställs utgående från bostadens användningsändamål enligt följande:

AvgfitsklassGrundavgift (€/bostad/år)
Egnahems- och småhus23,85
Bostadsbolag 4 lägenheter eller fler18,00
Bostadsbolag 10 lägenheter eller fler16,00
Bostadsbolag 20 lägenheter eller fler12,50
Fritidsbostäder15,00
Internatbostäder, bostäder i servicehus15,00
Egnahems- och småhus, obebodd15,00

Priserna innehåller medvärdesskatt (24 %).

Husbolagens avgifter

Bostadsaktiebolagets faktura baserar sig på antalet bostadslägenheter. Om aktierna i bostadsaktiebolaget är avsedda för fritidsboende, debiteras bostadsaktiebolaget grundavgifter enligt avgiftsklassen för fritidsbostäder.

Läs mera om husbolagens grundavgift