Kärlets tömningspriser

Kärlets tömningspriser gäller de områden som berörs av den kommunalt ordnade avfallstransporten:

I övriga kommuner fakturerar avfallstransportören kunden för sina tjänster enligt en egen prislista.

Alla priser baserar sig på taxan som avfallshanteringsnämnden godkänt.