Kimitoön

Priserna inkluderar mervärdesskatt (24 %).

Kimitoöns huvudö och Lövö-Kasnäslandet

Tömningspriser fr.o.m. 1.1.2020

Brännbart avfall 
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
1206,24
1406,57
1506,75
1907,42
2007,59
2207,92
2408,26
3009,28
3309,78
3409,94
36010,29
37010,45
38010,63
60014,33
66015,35
Återvinningsbart avfall 
AvfallskärlTömningspris (€/tömning)
Bioavfall 140 l11,11
Bioavfall 240 l14,09
Glasförpackningar 120-390 l13,37
Metall 120-660 l13,37
Kartongförpackningar 120-1000 l17,51
Plastförpackningar 120-1000 l17,51
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)Som kärlspecifik avfallsavgift för 200 l brännbart avfall
Separat beställd extratömning av kärlet för brännbart avfallFör en extra tömning debiteras transportavgiften dubbelt*
Onödig avhämtningFör onödig avhämtning uppbärs ingen hanteringsavgift, bara transportavgiften*
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ front-/ snabbcontainer)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st

* Avfallskärlets tömningspris består av avfallets behandlingsavgift och transportavgift. En specifikation över andelarna finns i avfallstaxan.

Rosala-Hitis, Hösåra och övriga öar och holmar

Avfallsavgifter fr.o.m. 1.1.2020

Brännbart avfall 
Bostadsfastighetens användningBostadens avfallsavgift
(€/bostad/år)
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej livsmedelsavfall222,60
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar livsmedelsavfall173,90
Fast bostad med en invånare, komposterar ej livsmedelsavfall139,50
Fast bostad med en invånare, komposterar livsmedelsavfall91,90
Fritidsbostad, komposterar ej livsmedelsavfall161,90
Fritidsbostad, komposterar livsmedelsavfall112,60