Kimitoön

Priserna inkluderar mervärdesskatt (24 %).

Kimitoöns huvudö och Lövö-Kasnäslandet

Tömningspriser fr.o.m. 1.1.2020

Brännbart avfall 
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
1206,24
1406,57
1506,75
1907,42
2007,59
2207,92
2408,26
3009,28
3309,78
3409,94
36010,29
37010,45
38010,63
60014,33
66015,35
Återvinningsbart avfall 
AvfallskärlTömningspris (€/tömning)
Bioavfall 140 l11,11
Bioavfall 240 l14,09
Glasförpackningar 120-390 l13,37
Metall 120-660 l13,37
Kartongförpackningar 120-1000 l17,51
Plastförpackningar 120-1000 l17,51
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)Som kärlspecifik avfallsavgift för 200 l brännbart avfall
Separat beställd extratömning av kärlet för brännbart avfallFör en extra tömning debiteras transportavgiften dubbelt*
Onödig avhämtningFör onödig avhämtning uppbärs ingen hanteringsavgift, bara transportavgiften*
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ front-/ snabbcontainer)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st

* Avfallskärlets tömningspris består av avfallets behandlingsavgift och transportavgift. En specifikation över andelarna finns i avfallstaxan.

Rosala-Hitis, Hösåra och övriga öar och holmar

Avfallsavgifter fr.o.m. 1.1.2020

Brännbart avfall 
Bostadsfastighetens användningBostadens avfallsavgift
(€/bostad/år)
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej livsmedelsavfall222,60
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar livsmedelsavfall173,90
Fast bostad med en invånare, komposterar ej livsmedelsavfall139,50
Fast bostad med en invånare, komposterar livsmedelsavfall91,90
Fritidsbostad, komposterar ej livsmedelsavfall161,90
Fritidsbostad, komposterar livsmedelsavfall112,60

Kimitoöns huvudö och Lövö-Kasnäslandet

Tömningspriser fr.o.m. 1.1.2019

Brännbart avfall 
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
1206,19
1406,52
1506,70
1907,37
2007,54
2207,87
2408,21
3009,23
3309,73
3409,90
36010,24
37010,40
38010,58
60014,28
66015,30
Återvinningsbart avfall 
AvfallskärlTömningspris (€/tömning)
Bioavfall 140 l12,47
Bioavfall 240 l15,45
Glasförpackningar 120-660 l13,58
Metall 120-660 l13,21
Kartongförpackningar 120-1000 l17,30
Plastförpackningar 120-660 l16,69
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)Som kärlspecifik avfallsavgift för 200 l brännbart avfall
Separat beställd extratömning av kärlet för brännbart avfallFör en extra tömning debiteras transportavgiften dubbelt*
Onödig avhämtningFör onödig avhämtning uppbärs ingen hanteringsavgift, bara transportavgiften*
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ front-/ snabbcontainer)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st

* Avfallskärlets tömningspris består av avfallets behandlingsavgift och transportavgift. En specifikation över andelarna finns i avfallstaxan.

Rosala-Hitis, Hösåra och övriga öar och holmar

Avfallsavgifter fr.o.m. 1.1.2019

Brännbart avfall 
Bostadsfastighetens användningBostadens avfallsavgift
(€/bostad/år)
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej livsmedelsavfall209,00
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar livsmedelsavfall164,00
Fast bostad med en invånare, komposterar ej livsmedelsavfall131,00
Fast bostad med en invånare, komposterar livsmedelsavfall86,50
Fritidsbostad, komposterar ej livsmedelsavfall152,00
Fritidsbostad, komposterar livsmedelsavfall106,00