Kimitoön

Priserna inkluderar mervärdesskatt (24 %).

Kimitoöns huvudö och Lövö-Kasnäslandet

Tömningspriser fr.o.m. 1.1.2022

Brännbart avfall 
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
1206,49
1406,82
1506,99
1907,66
2007,84
2208,17
2408,51
3009,52
33010,03
34010,19
36010,54
37010,70
38010,87
60014,58
66015,60
Återvinningsbart avfall 
AvfallskärlTömningspris (€/tömning)
Bioavfall 140 l10,27
Bioavfall 240 l12,16
Glasförpackningar 120-390 l14,28
Metall 120-660 l14,28
Kartongförpackningar 240-1000 l18,74
Plastförpackningar 240-1000 l18,74
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)Extra brännbart avfall: tömningspriset för ett 200 liters kärl. Andra avfallsslag: se priset för tömningen per kärl.
Städning eller annat extra arbete63,00 €/h
Separat beställd tömning av avfallskärlOm den extra tömningen avviker från den dagliga körrutten, debiteras tömningen enligt timpriset 117,80 €/h. I annat fall sker tömningen enligt normalpris.*
Onödig avhämtningFör onödig avhämtning uppbärs ingen hanteringsavgift, bara transportavgiften.**
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ frontcontainer)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl för hand63,00 €/h

* Noggrannare prisuppgifter får du från vår kundtjänst på kundtjanst@lsjh.fi eller tfn 0200 47470.

** Avfallskärlets tömningspris består av avfallets behandlingsavgift och transportavgift. En specifikation över andelarna finns i avfallstaxan.

Rosala-Hitis, Hösåra och övriga öar och holmar

Avfallsavgifter fr.o.m. 1.1.2022

Brännbart avfall 
Bostadsfastighetens användningBostadens avfallsavgift
(€/bostad/år)
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej livsmedelsavfall243,72
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar livsmedelsavfall190,41
Fast bostad med en invånare, komposterar ej livsmedelsavfall152,73
Fast bostad med en invånare, komposterar livsmedelsavfall100,65
Fritidsbostad, komposterar ej livsmedelsavfall177,27
Fritidsbostad, komposterar livsmedelsavfall123,32