Kimitoön

Priserna inkluderar mervärdesskatt (24 %).

Kimitoöns huvudö och Lövö-Kasnäslandet

Tömningspriser fr.o.m. 1.1.2019

Brännbart avfall 
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
1206,19
1406,52
1506,70
1907,37
2007,54
2207,87
2408,21
3009,23
3309,73
3409,90
36010,24
37010,40
38010,58
60014,28
66015,30
Återvinningsbart avfall 
AvfallskärlTömningspris (€/tömning)
Bioavfall 140 l12,47
Bioavfall 240 l15,45
Glasförpackningar 120-660 l13,58
Metall 120-660 l13,21
Kartongförpackningar 120-1000 l17,30
Plastförpackningar 120-660 l16,69
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)Som kärlspecifik avfallsavgift för 200 l brännbart avfall
Separat beställd extratömning av kärlet för brännbart avfallFör en extra tömning debiteras transportavgiften dubbelt*
Onödig avhämtningFör onödig avhämtning uppbärs ingen hanteringsavgift, bara transportavgiften*
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ front-/ snabbcontainer)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st

* Avfallskärlets tömningspris består av avfallets behandlingsavgift och transportavgift. En specifikation över andelarna finns i avfallstaxan.

Rosala-Hitis, Hösåra och övriga öar och holmar

Avfallsavgifter fr.o.m. 1.1.2019

Brännbart avfall 
Bostadsfastighetens användningBostadens avfallsavgift
(€/bostad/år)
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej livsmedelsavfall209,00
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar livsmedelsavfall164,00
Fast bostad med en invånare, komposterar ej livsmedelsavfall131,00
Fast bostad med en invånare, komposterar livsmedelsavfall86,50
Fritidsbostad, komposterar ej livsmedelsavfall152,00
Fritidsbostad, komposterar livsmedelsavfall106,00