Pargas skärgård

Priserna inkluderar mervärdesskatt (24 %).

Tömningspriser fr.o.m. 1.1.2019

Brännbart avfall 
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
12011,68
14012,09
15012,30
19013,13
20013,34
22013,75
24014,17
30015,41
33016,05
34016,24
36016,65
37016,88
38017,09
60022,54
66023,80
Glasförpackningar 
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
12018,79
14019,00
24020,05
34021,12
36021,33
37021,44
38021,55
39021,65
Metall 
Avfallskärlets storlek (liter)
Tömningspris (€/tömning)
12018,39
14018,54
24019,27
34020,01
36020,15
37020,22
38020,30
39020,37
60021,92
66022,37
Kartongförpackningar 
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
66028,46
Plastförpackningar Pargas skärgård 
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
240-66028,46
Bioavfall, Pargas skärgård 
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
14014,64
24017,61
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)Som kärlspecifik avfallsavgift för 200 l brännbart avfall
Separat beställd extratömning av kärlet för brännbart avfallFör en extra tömning debiteras transportavgiften dubbelt*
Onödig avhämtningFör onödig avhämtning uppbärs ingen hanteringsavgift, bara transportavgiften*
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ front-/ snabbcontainer)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st

* Avfallskärlets tömningspris består av avfallets behandlingsavgift och transportavgift. En specifikation över andelarna finns i avfallstaxan.

Områdesinsamlingsavgift

Områdesinsamlingspunkterna är menade för fastigheter som ligger på öar eller som har besvärliga vägförbindelser. Områdesinsamlingsavgiften berättigar till användning av de på kommunens område belägna områdesinsamlingspunkterna för brännbart avfall.

Avfallsavgifter fr.o.m. 1.1.2019

Brännbart avfall 
Bostadsfastighetens användningBostadens avfallsavgift
(€/bostad/år)
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej livsmedelsavfall209,00
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar livsmedelsavfall164,00
Fast bostad med en invånare, komposterar ej livsmedelsavfall131,00
Fast bostad med en invånare, komposterar livsmedelsavfall86,50
Fritidsbostad, komposterar ej livsmedelsavfall152,00
Fritidsbostad, komposterar livsmedelsavfall106,00