Pargas skärgård

Priserna inkluderar mervärdesskatt (24 %).

Tömningspriser fr.o.m. 1.1.2022

Brännbart avfall 
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
12012,42
14012,82
15013,03
19013,86
20014,07
22014,48
24014,90
30016,14
33016,78
34016,98
36017,40
37017,61
38017,82
60023,20
66024,45
Återvinningsbart avfall 
AvfallskärlTömningspris (€/tömning)
Bioavfall 140 l14,57
Bioavfall 240 l16,47
Glasförpackningar 120-390 l21,51
Metall 120-660 l23,82
Kartongförpackningar 660 l32,41
Plastförpackningar 240-1000 l32,41
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)Extra brännbart avfall: tömningspriset för ett 200 liters kärl. Andra avfallsslag: se priset för tömningen per kärl.
Städning eller annat extra arbete63,00 €/h
Separat beställd tömning av avfallskärlOm den extra tömningen avviker från den dagliga körrutten, debiteras tömningen enligt timpriset 117,80 €/h. I annat fall sker tömningen enligt normalpris.*
Onödig avhämtningFör onödig avhämtning uppbärs ingen hanteringsavgift, bara transportavgiften.**
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ frontcontainer)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl för hand63,00 €/h

* Noggrannare prisuppgifter får du från vår kundtjänst på kundtjanst@lsjh.fi eller tfn 0200 47470.

** Avfallskärlets tömningspris består av avfallets behandlingsavgift och transportavgift. En specifikation över andelarna finns i avfallstaxan.

Områdesinsamlingsavgift

Områdesinsamlingspunkterna är menade för fastigheter som ligger på öar eller som har besvärliga vägförbindelser. Områdesinsamlingsavgiften berättigar till användning av de på kommunens område belägna områdesinsamlingspunkterna för brännbart avfall.

Avfallsavgifter fr.o.m. 1.1.2022

Brännbart avfall 
Bostadsfastighetens användningBostadens avfallsavgift
(€/bostad/år)
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej livsmedelsavfall243,72
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar livsmedelsavfall190,41
Fast bostad med en invånare, komposterar ej livsmedelsavfall152,73
Fast bostad med en invånare, komposterar livsmedelsavfall100,65
Fritidsbostad, komposterar ej livsmedelsavfall177,27
Fritidsbostad, komposterar livsmedelsavfall123,32