Kärltjänst

Från början av år 2023 har LSJH övergått till en kärltjänstmodell då det gäller hjulförsedda avfallskärl (140–660 liter). Tjänsten är tillgänglig för alla, för vilka avfallskärlets tömning har konkurrensutsatts av LSJH.

I kärltjänstmodellen får du ett avfallskärl i önskad storlek levererat av oss rakt till insamlingsplatsen. Kärltjänsten är ett bekymmerfritt alternativ för dig eftersom det i framtiden är vi som ansvarar för underhållet av kärlet!

LSJH:s kärltjänst inkluderar:

  • Leverans av avfallskärlet till insamlingsplatsen
  • Kärlets sorteringsdekaler färdigt fästa på kärlet
  • Tvätt av avfallskärlet enlig avfallshanteringsföreskrifterna för övriga kärl än kärl vid egnahems- och fritidsbostäder
  • Utbyte av kärl som gått sönder då kärlets skick försvårar dess tömning
    utbyte av kärlstorlek utan avgift ( 2 ggr/år)

I och med kärltjänstmodellen har LSJH avslutat försäljningen och uthyrningen av kärlen. Alla hyreskärl har överförts automatiskt till kärltjänsten.

Kärlets tömningspriser ser du här.

Kärltjänstspriser

Egnahemshus och fritidsbostäder

Kärlets storlek (liter)Skattefritt pris för kärltjänsten (€/mån)Moms 24 %Skattepliktigt pris för kärltjänsten (€/mån)
 1401,210,291,50
 2401,210,291,50
 3602,100,502,60
 6603,230,774,00
Minimihyrestid för avfallskärlet är 12 månader.

Övriga fastigheter

Kärlets storlek (liter)Skattefritt pris för kärltjänsten (€/mån)Moms 24 %Skattepliktigt pris för kärltjänsten (€/mån)
 140 (inkl. tvätt)1,730,422,15
 240 (inkl. tvätt)1,730,422,15
 360 (inkl. tvätt)2,420,583,00
 660 (inkl. tvätt)3,630,874,50
Minimihyrestid för avfallskärlet är 12 månader.

Tvätt av avfallskärlen

Rena kärl är trevliga att använda och hantera. Rena avfallskärl orsakar inte heller luktolägenheter till omgivningen. Tvätt av avfallskärlen enligt avfallshanteringsföreskrifterna inkluderas i kärltjänstpriset för andra kärl än kärl vid egnahems- och fritidsbostäder. Vi sköter om tvätten av bioavfallskärl två gånger om året, övriga kärl tvättas en gång årligen. I övriga fall hör renhållningen av avfallskärlen till innehavaren av avfallskärlet. Det är möjligt att beställa extra tvättar för avfallskärl mot en separat avgift

Nyttan med kärltjänsten

  • Kundtillfredsställelsen ökar då du inte längre behöver sköta om underhållet av kärlet
  • Sopbilschaufförens arbetssäkerhet förbättras då kärl som är trasiga och inte fungerar byts smidigt ut
  • Transporten effektiveras och tömningen av kärlen sker snabbare då kärlen passar väl ihop med transportfordonet
  • Då avfallskärl införskaffas i stora volymer och leveranslogistiken optimeras fås kostnadsbesparingar