Mottagningsavgifter för farligt avfall

Hushåll kan föra upp till 50 kg/liter farligt avfall gratis till avfallscentralerna och sorteringsstationerna.

Farligt avfall från företag, jordbruk och offentliga aktörer tas emot vid samtliga avfallscentraler och sorteringsstationer enligt prislistan nedan. I samband med leverans av avgiftsbelagt avfall debiteras tidigare nämnda aktörer dessutom en serviceavgift på 12,00 €/besök.

Mottagningsgränsen för farligt avfall är 100 kg/l/sort.

Företagens farliga avfall i Åboregionen bör levereras direkt till företagens mottagningsplatser för farliga avfall, såsom Fortum Waste Solutions Oy (Långholmsgatan 8, 20380 Åbo), L&T Oy (Bronsgatan 13, 20380 Åbo) och Stena Recycling Oy (Takamaantie 12 A, 21450 Tarvasjoki).

Typ av avfallHanteringsavgift (moms 0 %)Hanteringsavgift (moms 24 %)
Hushållens farliga avfall (upp till 50 kg eller liter avgiftsfritt)0,00 €0,00 €
Hushållens farliga avfall, över 50 kg/l partier0,81 €/kg1,00 €/kg
Aerosoler1,61 €/kg2,00 €/kg
Ammoniak2,02 €/kg2,50 €/kg
Baser1,53 €/kg1,90 €/kg
Batterier och små ackumulatorer0,00 €/st.0,00 €/st.
Bekämpningsmedel2,50 €/kg3,10 €/kg
Blybatterier för fordon0,00 €/st.0,00 €/st.
Farligt avfall som kräver sortering10,00 €/kg12,40 €/kg
Fast organiskt avfall (målfärg, lim, lack, impregneringsmedel)1,61 €/kg2,00 €/kg
Flytgasflaskor (2-25 kg. Avgiftsfritt från hushåll. Gäller inte mottagning av svetsgas- eller läkemedelsgasflaskor eller andra gasflaskor som används inom företagsverksamhet)20,16 €/st.25,00 €/st.
Fotograferingskemikalier (framkallnings- och fixeringsvätskor)1,53 €/kg1,90 €/kg
Gasflaskor och patroner från stormkök (avgiftsfritt från hushåll)4,03 €/st.5,00 €/st.
Handsläckare (max. 3 st.)14,52 €/st.18,00 €/st.
Hanteringsavgift för avfallsoljekanister0,81 €/st.1,00 €/st.
Hanteringsavgift för tunnor som innehåller farligt avfall (över 50 liters tunna).
Innehållet debiteras skilt.
28,23 €/st.35,00 €/st.
Kopplings-, broms- och kylarvätskor1,21 €/kg1,50 €/kg
Kvicksilverhaltigt fast avfall24,19 €/kg30,00 €/kg
Laboratorieavfall7,02 €/kg8,70 €/kg
Läkemedel3,06 €/kg3,80 €/kg
Lösningsmedel (förtunningsmedel, terpentin, thinner, bensin)1,05 €/kg1,30 €/kg
Oljevattenblandningar (vattenhalt över 10 %)0,56 €/kg0,70 €/kg
Oljigt fast avfall (oljefilter, trassel, oljiga trasor, oljeaska)1,21 €/kg1,50 €/kg
Oljigt uppsugningsämne (Tas emot enbart vid Korvenmäki avfallscentral. Endast partier under 1 m³. Till priset tilläggs en vägningsavgift på 15,00 €/gång + moms 24 %.)190,00 €/t235,60 €/t
Små litiumbatterier från elcycklar, elsparkcyklar och dylika0,00 €/st.0,00 €/st.
Spillolja (i kanistrar)0,00 €/l0,00 €/l
Syror1,53 €/kg1,90 €/kg