Slambehållarnas tömningspris i Kimitoön

Slambehållarnas tömningspris består av priset för transporten och priset för behandlingen. Utöver detta debiteras vid behov tilläggsavgifter för extra arbete som utförts.

Priserna inkluderar mervärdesskatt (24 %).

Tömningspriser fr.o.m. 1.4.2021

Slaminsamlingens avgifter 
Transportavgift, slam under 5 m³Avgift (€/tömning)
Transportavgift (tömning sker inom 2 veckor från beställning)76,21
Behandlingsavgift Avgift (€/m³)
Slambrunn, slamavskiljare eller minireningsverk20,59
Sluten tank16,83
TilläggsavgifterAvgift
Tilläggsavgift för transport, 5-14 m³ slam22,86 €/tömning
Avgift för flytt av transportutrustningen 37,20 €/tömning
Avgift för särskilt arbete (minimidebitering 0,5 h)81,22 €/h
Onödig avhämtning38,11 €/tömning
Avgift för beställningstömning (tömningen sker inom 4 dygn från beställningen)152,42 €/tömning
Transportavgift för snabbtömning, vardagar (tömning sker inom 24 h från beställningen)228,59 €/tömning
Transportavgift för snabbtömning, veckoslut (tömning sker inom 24 h från besällningen)657,94 €/tömning

Transportavgift

Transportavgiften täcker kostnaderna för uppsamling och transport av slam från ett avloppsvattensystem under ett tömningsbesök. Med ett avloppsvattensystem menas slambehållaren för en fast- eller fritidsbostad samt slambehållaren för byggnader som på väsentligt sätt hör till bostaden och befinner sig på samma plats, till exempel gårdsbastuns slambehållare. Under ett tömningsbesök kan högst 5 m³ slam tömmas.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften debiteras enligt hur många kubik slam som tömts från slambehållaren. Med behandlingsavgiften täcker man det kommunala reningsverkets avgifter samt förvaltningskostnaderna.

Tilläggsavgift för transport, 5-14 m³ slam

Om det finns 5-14 m³ slam, läggs en tilläggsavgift för transport till transportavgiften. Ifall det finns mer än 14 m³ slam i brunnen måste brunnen tömmas två gånger och för detta debiteras dubbel transportavgift.

Avgift för flytt av transportutrustningen

Om slambilen måste flyttas mellan samma avloppsvattensystems slambehållare och flyttsträckan är högst 300 meter debiteras en avgift för flytt av transportutrustningen.

Om slambilen måste flyttas mera än 300 meter för att tömma en annan slambehållare debiteras en till transportavgift i stället för en avgift för flytt av transportutrustningen.

Avgift för särskilt arbete

Om slambehållarens läge eller skick kräver särskilda åtgärder under tömningen utökas tömningsavgiften med en avgift för särskilt arbete enligt utförda arbetstimmar.

Exempel på särskilt arbete är att avlägsna jordmaterial eller is, användning av en över 45 meter lång slang eller en höjdskillnad mellan slambehållaren och tömningsbilen som gör att tömningen tar längre tid.

Avgift för onödig avhämtning

En avgift för onödig avhämtning debiteras om

  • slambehållaren inte hittas med givna anvisningar eller dess plats inte märkts ut,
  • slambehållaren innehåller otillbörligt material, vilket gör att den inte kan tömmas,
  • slambehållaren eller dess lock är i sådant skick att den inte kan tömmas eller att arbetarskyddet äventyras vid tömningen,
  • något slags lås hindrar tömningen,
  • vägen till slambehållaren inte är i framkomligt skick eller
  • slambehållaren är tom.

Vid debitering av onödig hämtning debiteras inga övriga avgifter.

Avgift för beställningstömning

Om slambehållaren vid enskild beställning måste tömmas inom fyra vardagar från beställningen debiteras en avgift för beställningstömning.

Transportavgift för snabbtömning

Om slamtömningen måste göras under samma dag som beställningen görs, debiteras en transportavgift för snabbtömning. Om tömningen måste göras under samma dag under ett veckoslut eller en söckenhelg debiteras en transportavgift för snabbtömning under veckoslut.