Slambehållarnas tömningspris

Slambehållarnas tömningspris gäller de områden som berörs av den kommunalt ordnade avfallstransporten:

I övriga kommuner fakturerar avfallstransportören kunden för sina tjänster enligt en egen prislista.

Klicka på kommunens namn för att se den gällande prislistan.

Alla priser baserar sig på taxan som avfallshanteringsnämnden godkänt.