Slaminsamling i Kimitoön

Slambrunnarnas tömningspris består av priset för transporten och priset för behandlingen. Utöver detta debiteras vid behov tilläggsavgifter för extra arbete som utförts.

Priserna inkluderar mervärdesskatt (24 %).

Tömningspriser fr.o.m. 1.3.2021

Slaminsamlingens avgifter 
Transportavgift, slam under 5 m³Avgift (€/tömning)
Transportavgift75,93
Behandlingsavgift Avgift (€/m³)
Slambrunn, slamavskiljare eller minireningsverk20,59
Sluten tank16,83
TilläggsavgifterAvgift
Tilläggsavgift för transport, 5-14 m³ slam22,78 €/tömning
Avgift för flytt av transportutrustningen 37,20 €/tömning
Avgift för särskilt arbete (minimidebitering 0,5 h)80,76 €/h
Onödig avhämtning37,97 €/tömning
Snabbtransportavgift150,62 €/tömning
Transportavgift, avvikelser227,79 €/tömning

Läs förklaringarna till avgifterna

Tömningspriser fr.o.m. 1.3.2020

Slaminsamlingens avgifter 
Transportavgift, slam under 5 m³Avgift (€/tömning)
Transportavgift75,93
Behandlingsavgift Avgift (€/m³)
Slambrunn, slamavskiljare eller minireningsverk21,61
Sluten tank17,25
TilläggsavgifterAvgift
Tilläggsavgift för transport, 5-14 m³ slam22,78 €/tömning
Avgift för flytt av transportutrustningen 37,20 €/tömning
Avgift för särskilt arbete (minimidebitering 0,5 h)80,76 €/h
Onödig avhämtning37,97 €/tömning
Snabbtransportavgift150,62 €/tömning
Transportavgift, avvikelser227,79 €/tömning

Läs förklaringarna till avgifterna