Slaminsamling i Pargas skärgåd

Slambehållarnas tömningspris består av avgifterna för transport och behandling. Utöver detta debiteras vid behov tilläggsavgifter för extra arbete som utförts.

I priserna ingår mervärdesskatt 24 %.

Tömningspriser fr.o.m. 1.4.2021

Slaminsamlingens avgifter 
TransportavgiftAvgift (€/tömning)
Transportavgift177,89
Behandlingsavgift Avgift (€/m³)
Slamavskiljare eller minireningsverk20,59
Sluten tank16,83
Extra avgifterAvgift
Avgift för flytt av transportutrustningen37,20 €/tömning
Avgift för särskilt arbete (minimidebitering 0,5 h)93,62 €/h
Onödig avhämtning88,95 €/st.
Övriga transportavgifterAvgift (€/tömning)
Transportavgift, precisionstömning vardag266,84
Transportavgift, precisionstömning lördag592,85
Transportavgift, precisionstömning söndag837,37
Transportavgift, snabbtömning vardag355,78
Transportavgift, snabbtömning veckoslut975,25

Läs förklaringarna till avgifterna