Slaminsamlingen på Kimitoön

Slambrunnarnas tömningspris består av priset för transporten och priset för behandlingen. Utöver detta debiteras vid behov tilläggsavgifter för extra arbete som utförts.

Priserna inkluderar mervärdesskatt (24 %).

Tömningspriser fr.o.m. 1.1.2019

Slaminsamlingens avgifter 
Transportavgift, slam under 5 m³Avgift (€/tömning)
Transportavgift75,15
Behandlingsavgift Avgift (€/m³)
Slambrunn, slamavskiljare eller minireningsverk18,60
Sluten tank14,88
TilläggsavgifterAvgift
Tilläggsavgift för transport, 5-14 m³ slam22,54 €/tömning
Avgift för flytt av transportutrustningen 37,20 €/tömning
Avgift för särskilt arbete (minimidebitering 0,5 h)80,76 €/h
Onödig avhämtning37,60 €/tömning
Snabbtransportavgift150,29 €/tömning
Transportavgift, avvikelser225,43 €/tömning

Läs förklaringarna till avgifterna