Taxor

Den av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd fastställda taxa.

Avfallstaxa 2022

Beträffande behandlingsavgiften av slam gäller fortfarande taxan för år 2021. Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd behandlar behandlingsavgiften av slam i början av år 2022.

Avfallstaxan för Nystad