Taxor

Den av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd fastställda taxa.

Avfallstaxa 2018

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har fastställt avfallstaxan för år 2018 på sitt möte den 30.11.2017. Avgifterna för avfallskärl till Rosala-Hitis och Högsåra tillades till taxan 18.1.2018.