Avfallstaxa

Den av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd fastställda avfallstaxan för Aura, Kimitoön, Lundo, Masku, Nådendal, Nousis, Nystad, Pargas, Pemar, Pöytyä, Reso, Rusko, S:t Karins, S:t Mårtens, Sagu, Salo, Virmo och Åbo.

Avfallstaxa 2023