Problemet med servicenumret repareras som bäst (16.11)

LSJH:s servicenummer fungerar för tillfället inte som det ska. Antingen bryts samtalen eller så kommer de inte alls igenom. Sonera har meddelat, att de arbetar med att åtgärda felet. Vi beklagar olägenheten!

Ni kan också sända e-post till kundtjanst@lsjh.fi