PVC-plastförpackningar får sorteras i plastförpackningsinsamlingen

Sorteringsinstruktionerna för plastförpackningar ändrades i början av juni och nu kan också förpackningar gjorda av PVC-plast återvinnas. PVC-plast används i bland annat vissa leksaks- och elektronikförpackningar, samt i mediciners blisterförpackningar.

Enligt undersökningar är PVC-förpackningarnas andel av allt plastförpackningsavfall väldigt liten, endast några procents tiondelar. Små mängder av PVC kan problemfritt behandlas tillsammans med övriga plastförpackningar i nuvarande återvinningsanläggningar.

Glöm plastmärkningarna!

Nu är det alltså dags att sluta granska och tolka plastens märkningskoder. När det kommer till sortering, har plastmaterialet ingen betydelse. Så länge det är en förpackning, får den sorteras i insamling av plastförpackningar. Söndriga plastföremål, så som ämbar, leksaker och trädgårdsstolar, sorteras även framöver som brännbart avfall.

Sorteringsinstruktioner för plastförpackningar

Sorteringsinstruktioner för brännbart avfall