Att sortera bioavfall är enkelt

Har ditt husbolag ett eget kärl för bioavfall i avfallsutrymmet? Börja sortera bioavfall, det lönar sig! Av det organiska avfall som uppkommer vid matlagningen produceras biogas och gödsel i Biolinja Oy:s nya anläggning i Nystad.

Visste du att hanteringsavgiften för bioavfall är lägre än för brännbart avfall? Genom att sortera noggrant är det möjligt att spara på både miljön och husbolagets avfallskostnader!

Tips för att få insamlingen att fungera i köket

 • Häll vätskor och lag i avloppet (matolja ska packas och sorteras som brännbart avfall)
 • Du kan samla bioavfall i ett ämbar, en burk eller korg, vad som helt fungerar.
 • Packa bioavfallet helst i en papperspåse eller tidning. Använd inte vanliga platspåsar! Det är viktigt att packa bioavfallet, eftersom det syddar bioavfallskärlet från att bli smutsigt samt minskar på luktolägenheterna.
 • Minska på fukten genom att använda ett luftigt insamlingskärl eller genom att lägga en sönderklippt äggkartong i bottnen på insamlingskärlet.

Detta är bioavfall

 • skal av frukter och grönsaker
 • matrester och mögliga livsmedel
 • kaffesump, teblad och filterpåsar
 • hushållspapper och servetter
 • fiskrens, små ben
 • växtdelar och vissna blommor

Detta är inte bioavfall

 • vätskor och lag (häll i avloppet)
 • matolja (förpacka och sortera som brännbart avfall)
 • bionedbrytbara blöjor och sanitetsbindor
 • plastpåsar och plastförpackningar
 • mjölkkartonger
 • mediciner (returnera till apoteket)
 • kattsand
 • katt- eller hundavföring
 • tuggummi, aska och fimpar
 • mylla

För det farliga avfallet till deras mottagningsplatser och återvinn de rena förpackningarna. Övrigt avfall som inte är bioavfall, som till exempel djurexkrementer, mylla eller babyblöjor sorteras som brännbart avfall.