Olika sätt att samla in bioavfall

Att sortera och samla in bioavfall är ett riktigt miljödåd. Enligt sorteringsundersökningar består upp till en tredjedel av en vanlig soppåse med brännbart avfall i verkligheten av bioavfall. Genom att sortera bioavfallet skilt kan du effektivt minska mängden brännbart avfall. Då kan insamlingskärlets tömningsintervall förlängas till upp till 12 veckor. Sortering hjälper även till med att hålla viktiga näringsämnen kvar i det naturliga kretsloppet!

Ett eget insamlingskärl för bioavfall

I alla bostadsbolag med 10 eller fler bostäder bör det finnas ett insamlingskärl för bioavfall. Även mindre bolag kan frivilligt ansluta sig till den separata insamlingen av bioavfall, ifall de är belägna längs med insamlingsrutterna.

Bioavfallet ska alltid packas in före det läggs i insamlingskärlet. En papperspåse är bäst, men andra biologiskt nedbrytbara påsar går också bra. Inpackningen skyddar insamlingskärlet från att bli smutsigt, motverkar oläglig lukt och hindrar även att avfallet fryser på vintern.

Den längsta tömningsintervallen för bioavfallskärl är två veckor. Om bioavfallet samlas i ett djupinsamlingskärl, kan intervallen vintertid förlängas till fyra veckor.

Läs mer om insamling av bioavfall i husbolagen

Samkärl för bioavfall

Det går bra att skaffa eget bioavfallskärl till ett egnahemshus också. Men det är mera sällan ett hushåll producerar så mycket bioavfall att kärlet hinner fyllas innan tömning. Då är samkärl (kallas även kimppakärl) ett smart alternativ. Samkärlsinsamlingen går ut på att man med grannar eller andra närboende kommer överens om att alla sorterar bioavfall i ett gemensamt kärl och delar på räkningen.

Samkärl för bioavfall kan för tillfället anläggas för fastigheter på Kimitoön, i Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Reso och Vahto i Rusko. Biosamkärlsverksamheten utvidgas inom kort även till Pargas skärgård.

Mer information om samkärl får du av vår kundtjänst kundtjanst@lsjh.fi eller tfn 0200 47470.

Bor du i en kommun som inte är på listan? Det är värt att höra med bolaget som har hand om avfallstransporten i din kommun, ifall ett motsvarande avtal skulle kunna vara möjligt.

Kompostera bioavfallet

I en kompostbehållare omvandlas bioavfallet från köket och växtdelar från trädgården behändigt till näringsrik mylla. Myllan går utmärkt att använda till planteringar och trädgårdsodling på den egna tomten.

Kompostbehållaren kan också delas med grannar på gatan eller i husbolaget. Då är det en bra idé att utse en kompostansvarig och komma överens om hur kompostskötselansvaret delas.

Läs mer om kompostering