Sortera bioavfall för ett klimatneutralt Åbo

Sydvästra Finlands Avfallsservice är med i Åbo stads klimatkampanj Mot ett 1,5 graders hållbart liv, genom att sporra Åbonejdens invånare till att sortera sitt bioavfall. Vi uppmuntrar och skapar omständigheter för ett kretslopp för bioavfall, men den verkliga miljöbragden gör invånarna genom att sortera sina avfall i rätt kärl.

Visste du?

 • Enligt våra undersökningar är andelen bioavfall i en vanlig påse brännbart avfall fortfarande en tredjedel. Genom att sortera bort bioavfallet ur det brännbara avfallet minskar den totala mängden av brännbart avfall. Det möjliggör förlängning av tömningsintervallen för avfallskärlet upp till rentav 12 veckor, vilket i sin tur sparar både pengar och resulterar i mindre trafikutsläpp.
 • Visste du om att bioavfall är en värdefull råvara, som inte bör slösas bort genom att brännas upp med annat avfall? Bioavfall som samlas in separat från hushåll i LSJH:s verksamhetsområde fraktas till Biolinjas anläggning i Nystad. Där förädlas bioavfallet till biogas och gödselmedel genom förruttning.
 • Ett kilogram bioavfall kan omvandlas till 100 timmar ström i telefonen! Läs mera nyttiga fakta om fördelarna med att sortera bioavfall här.
 •  Återvinningsgraden för allt kommunalt avfall och hushållsavfall ska under de kommande 15 åren höjas från 40 % till hela 65 %. Här spelar särskilt bioavfallet en viktig roll. I och med detta kommer Finland att ha en möjlighet att fylla de hårda återvinnings- och avfallshanteringskrav som EU-direktiven ställer.
 • År 2020 samlades det separat in 8787 ton bioavfall från hushåll på LSJH:s verksamhetsområde. Bioavfall från företag finns inte medräknat i denna mängd.

Klicka på bilden för att bekanta dig med bioavfallets kretslopp!

Kampanjer och rådgivning kring bioavfall

 • Under hösten 2021 ordnar vi en sorteringskampanj för bioavfall på Kimitoön, i Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Reso och Vahto i Rusko. Vi delar ut gratis bioavfallspåsar med tillhörande påsställningar till invånarna i de husbolag som anmält sig med i kampanjen. Målet med kampanjen är att göra bioavfallssortering så enkelt som möjligt för invånarna, och därmed motivera dem till att sortera sitt bioavfall allt flitigare.
 • Suomen Kiertovoima, Kommunförbundet och 31 kommunala avfallsbolag är med och uppmuntrar till bioavfallssortering i Älska varje smula-kampanjen. LSJH är med i även denna kampanj, som ordnas av miljöministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet.
 • Vi erbjuder rådgivning kring bioavfall. Det går bra att boka en av våra rådgivare för att ge en presentation om bioavfallssortering till exempel på bolagsstämman. I Tilaamo-avdelningen på vår hemsida kan du beställa sorteringsanvisningar och andra trycksaker.
 • Står du ofta och funderar på vad du ska koka ihop av matresterna som finns i kylen? Oletko joskus miettinyt mitä ruokaa voisit tehdä jääkaapin tähteistä? Saa syödä -sajten (på finska) hjälper till med idéer för att minska matsvinnet, inte minst med hjälp av läckra matrecept!

Det finns många fördelar med att sortera bioavfall

När du sorterar ditt bioavfall i husbolagets bioavfallskärl 

 • kan du spara pengar: hanteringsavgiften är lägre för bioavfall än för brännbart avfall.
 • hjälper du till med inhemsk energiförsörjning: bioavfall förädlas till biogas.
 • håller du viktiga näringsämnen kvar i kretsloppet: bioavfall förädlas även till gödselmedel.

När du komposterar ditt bioavfall hemma eller på stugan 

 • sparar du pengar: då inget bioavfall hamnar med i kärlet för brännbart avfall, kan kärlets tömningsintervall förlängas till hela 12 veckor.
 • minskar du på trafikutsläpp: avfallsbilen behöver inte besöka din tomt så ofta.
 • håller du viktiga näringsämnen kvar i kretsloppet: bioavfallet komposteras till en underbart näringsrik mylla för din trädgård.

Avfallslagen förbättrar förutsättningarna för sortering av bioavfall

Enligt förordningsutkastet som hänger ihop med den nya avfallslagen är det meningen att senast 2022 starta separat insamling av bioavfall i samtliga hushåll som omfattar fem eller fler bostäder. Dessutom skulle separat insamling av bioavfall utvidgas till samtliga bostäder i alla samhällen med 10 000+ invånare senast år 2024.

LSJH samarbetar med disponenter och husbolag för att göra övergången så smidig och fungerande för invånarna som möjligt.

Läs mer här: Ny avfallslag inverkar märkbart på invånarnas avfallsservice – LSJH hjälper under omvälvningen

Åbo stads kampanjsida för Mot ett 1,5 graders hållbart liv-kampanjen hittar du här (på finska): turku.fi/ilmasto