Besökscenter Kahmari

Vårt rådgivningsteam håller som bäst på att utveckla en ny besökshelhet, varmed även dörrarna till det splitternya besökscentret i Korvenmäki i Salo öppnar sina för besöksgrupper. På grund av detta kan vi tyvärr för tillfället inte ta emot nya rådgivningsbokningar. Vi meddelar här, när det åter är möjligt att boka rådgivningstillfällen. De övriga rådgivningshelheterna, såsom lånematerialen och de virtuella rundvandringarna till besökscentret Kahmari, finns till invånarnas förfogande som vanligt. Rådgivning går att få per telefon och via e-post genom att kontakta vår kundtjänst (tfn 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi) samt via chaten nertill på denna sida. Sorteringshjälp hittar du i Avfallets ABC: www.lsjh.fi/sv/abc.


I besökscenter Kahmari vaknar den cirkulära ekonomin till liv. Centret fungerar som en inlärningsomgivning, ett utställningsutrymme och en uppbyggare av samarbetsnätverk.

Besökscentret Kahmari är LSJH:s rådgivningsutrymme som erbjuder en inlärningsmiljö för invånarna på verksamhetsområdet. I centret arrangeras avgiftsfri och skräddarsydd skolning och miljörådgivning inom temat avfallsservice för olika grupper.

Som det egna avfallsföretaget för invånarna i Sydvästra Finland har LSJH med föregångare redan under många år erbjudit avfallsrådgivning av hög kvalitet för regionens invånare. Besökscentret har lyft rådgivningsarbetet till en ny nivå genom att erbjuda en möjlighet att lära sig nytt om naturresurser, materialens värde samt vikten av återvinning och sortering, allt under samma tak. I Kahmari får invånarna bekanta sig med avfallsservice och sortering genom att göra och pröva.

Kahmari är en inlärningsmiljö även för skoleleverna på LSJH:s verksamhetsområde. Som en del av avfallsservicens rundtur som LSJH arrangerar, besöker bland annat alla åttondeklassister från närliggande områden den dynamiska utställningen i besökscentret.

Kahmari-besök för grupper

Är du intresserad av att veta mer om hållbar konsumtion, sortering av avfall samt om vad som händer med avfallet efter att det har sorterats i rätt kärl? I Kahmari har invånarna från vårt område möjlighet att få information om allt detta och även annat, som relaterar till avfallsservicen! Samla ihop en grupp på minst 10 personer och kontakta vår kundtjänst, så kommer vi överens om en lämplig besökstidpunkt. Du når vår kundtjänst vie e-post på kundtjanst@lsjh.fi eller per telefon på numret 0200 47470.

Besökscentret Kahmari finns på adressen Lastgatan 17 i Oriketo i Åbo. Antalet parkeringsplatser på området är begränsat och de finns på gården till Sydvästra Finlands Avfallsservices kontor. På grund av den begränsade mängden parkeringsplatser lönar det sig att gynna samåkning och kollektivtrafik. Man kommer till besökscentret med Fölis bussar, linje 14 och 15 (hållplats 1438; Oriketo). Rutter och tidtabeller hittar du i Fölis reseplanerare: https://reittiopas.foli.fi/?locale=sv. Observera att besökscentret har öppet enbart under överenskomna tider.

Ett skyltfönster för cirkulär ekonomi

Besökscenter Kahmari fungerar som ett skyltfönster för företagen i Topinpuistos nätverk för cirkulär ekonomi. I Kahmari får nätverkets företag lyfta fram sina tjänster, sitt kunnande och sina idéer. I nätverket för cirkulär ekonomi söker man efter nya användningsändamål och återvinningslösningar för material, samt skapar en mötesplats för att förstärka samarbetet mellan aktörer inom miljöområdet. Topinpuistos centrum för cirkulär ekonomi kommer i framtiden att byggas på Toppå avfallscentrals område.