Besökscenter Kahmari

I besökscenter Kahmari vaknar den cirkulära ekonomin till liv. Centret fungerar som en inlärningsomgivning, ett utställningsutrymme och en uppbyggare av samarbetsnätverk.

Besökscenter Kahmari är LSJH:s rådgivningsutrymme och erbjuder en inlärningsmiljö för invånarna på verksamhetsområdet. I centret arrangeras avgiftsfri och skräddarsydd skolning och miljörådgivning inom temat avfallsservice för olika grupper.

Som det egna avfallsföretaget för invånarna i Sydvästra Finland har LSJH med föregångare redan under många år erbjudit avfallsrådgivning av hög kvalitet för regionens invånare. Besökscentret lyfter rådgivningsarbetet till en ny nivå genom att erbjuda en möjlighet att lära sig nytt om naturresurser, materialens värde samt vikten av återvinning och sortering, allt under samma tak. I Kahmari får invånarna bekanta sig med avfallsservice och sortering genom att göra och pröva.

Kahmari är en inlärningsmiljö även för skoleleverna på LSJH:s verksamhetsområde. Som en del av avfallsservicens rundtur som LSJH arrangerar besöker bland annat alla åttondeklassister från närliggande områden den dynamiska utställningen i besökscentret.

Ett skyltfönster för cirkulär ekonomi

Besökscenter Kahmari är ett skyltfönster för företagen i Topinpuistos nätverk för cirkulär ekonomi. I Kahmari får nätverkets företag lyfta fram sina tjänster, sitt kunnande och sina idéer. I nätverket för cirkulär ekonomi söker man efter nya användningsändamål och återvinningslösningar för material, samt skapar en mötesplats för att förstärka samarbetet mellan aktörer inom miljöområdet. Topinpuistos centrum för cirkulär ekonomi kommer i framtiden att byggas på Toppå avfallscentrals område.