Lek, pröva, diskutera och lär dig något nytt!

Boka en miljörådgivare till skolans, bostadsaktiebolagets eller hobbyklubbens evenemang! Rådgivningen är avgiftsfri och skräddarsys efter beställarens önskemål. Rådgivning erbjuds inom Sydvästra Finlands Avfallsservice verksamhetsområde. Avfallsfrågorna belyses åskådligt med lekar och uppgifter eller med en traditionell föreläsning. Vi kan också ställa upp med en rådgivningspunkt till olika evenemang. Rådgivningstillfällen arrangeras både i beställarens egna utrymmen eller vid olika besöksmål. Ett möjligt besöksmål är LSJH:s Besökcenter Kahmari, som du kan bekanta dig med här.

Beställ en rådgivare till ditt evenemang per e-post kundtjanst@lsjh.fi eller genom att ringa numret 0200 47470.

Miljöfostran till alla grundskoleelever

Återvinning och hållbar konsumtion är medborgarfärdigheter! Efter grundskolan kan eleven sortera avfall rätt, förstår avfallshanteringens verksamhet och livscykeltänkande när det gäller produkter samt känner ansvar för de gemensamma naturresurserna. Sydvästra Finlands Avfallsservice erbjuder ett brett utbud av olika lektionsinnehåll och undervisningsmaterial till stöd för skolor, klubbar och småbarnsfostran inom sitt verksamhetsområde.

Rådgivning kan beställas via e-post på kundtjanst@lsjh.fi eller via telefon på numret 0200 47470.

3-4-klassister

Skolorna i regionen får växelvis vartannat år ett brev om en lektion om förebyggandet av uppkomsten av avfall. Temat behandlas genom att arrangera ett barnkalas i klassen. Vi hoppas att alla klasser tar chansen! Barnkalas-programmet greppar temat hållbar konsumtion genom att ge barnen möjligheten att fundera över vilken fest som använder mer naturresurser och vilken som lämnar mer skräp efter sig – Elsa Ekos eller Örjan Överflöds fest?

6-klassister

Vi är med som ett av företagen i Företagsbyn i Egentliga Finland. Företagsbyn är en lärmiljö för sjätteklassister i vilken eleverna handleds under dagen för att utföra uppgifter som utvecklar deras kunnande om ekonomin och arbetslivet i vårt samhälle. I Företagsbyns miniatyrstad i Åbo är eleverna verksamma i olika företag, bland annat som verkställande direktör, avfallsservicemästare och miljörådgivare i företaget Sydvästra Finlands Avfallsservice. Genom miniatyrstaden får eleverna en bild av hur viktig roll en fungerande avfallsservice spelar i samhället.

Bekanta dig med Företagsbyn

8-klassister

Regionens alla 8-klassister bjuds i tur och ordning in till ett besök till olika avfallshanteringsplatser. Under besöket tittar man närmare på hantering och nyttoanvändning av avfall, sorteringsanvisningar och principerna för användning av naturresurser och hållbar konsumtion. Sydvästra Finlands Avfallsservice erbjuder grupper busstransport från skolan och guidning på besöksplatsen utan kostnad.

Övrigt program

Skolans miljödag: Vi planerar tillsammans ett lämpligt program för hela skolan och vid behov även för föräldrar. Våra rådgivare kan komma på plats och ha en infopunkt eller dra en kontrollpunkt med en uppgift.  De instruerar gärna också i hur man använder lånematerialen. Bekanta dig med vårt lånematerial här.

För de minsta: De minsta lär sig bäst om miljöfrågor genom exempel och dagliga rutiner. Ta med barnen för att städa parken, sortera skräp och sköta komposten! Det är också en god idé att diskutera avfallsfrågor genom lek och spel. Sydvästra Finlands Avfallsservices rådgivare kan komma till förskolan till en grupp med 5–6-åringar för att hålla en sorteringsstund i berättelseform. Andra uppgifter som passar förskoleelever och 1-2-klassister är t.ex. Avfallsgängets kontrollbana eller Mysterielådor (mera information här).

Sorteringsset: Sorteringsset får barnen att tänka och agera! Boka en rådgivare som besöker klassen eller låna setet för eget bruk. Även de mest skickliga sorterare kan lära sig något nytt och få nya nötter att knäcka. Samtidigt får de höra varför det är viktigt att sortera och vad som händer med de olika avfallen efter insamlingen. Uppgiften kan genomföras t.ex. som en tävling mellan två lag eller som en gemensam diskussionsstund beroende på gruppens storlek och önskemål.

T-skjortsverkstad: Man kan fundera på hållbar konsumtion när man handarbetar. En gammal t-shirt förvandlas t.ex. till ett armband, en shoppingväska eller en hundleksak i en workshop som hålls under rådgivarens ledning. Samtidigt diskuterar man bomullens miljöeffekter och reducering av avfall.

Simshop: SimShop uppmuntrar högstadieelever till hållbar konsumtion. Man kan rikta in sig på simulerad shopping genom att boka en rådgivare till den egna skolan eller föreningen . Istället för euro jämför man på denna shoppingrunda förbrukningen av naturresurser hos produkterna på kvittot. Shoppingsimulatorn lämpar sig för högstadieelever och vuxna.