Lek, pröva, diskutera och lär dig något nytt!

Boka in vår miljörådgivare på besök till till exempel gymnasiets, yrkesskolans, bostadsaktiebolagets eller hobbyklubbens evenemang. Rådgivningen är avgiftsfri och skräddarsys tillsammans med beställaren. Rådgivning erbjuds inom Sydvästra Finlands Avfallsservice verksamhetsområde. Avfallsfrågor behandlas och diskuteras genom att delta i praktiska uppgifter eller med en traditionell föreläsning. Rådgivningstillfället kan arrangeras antingen i beställarens egna utrymmen eller vid något av LSJH:s besöksmål. Ett lämpligt besöksmål är till exempel LSJH:s Besökscenter Kahmari.

Rådgivning kan beställas via e-post på kundtjanst@lsjh.fi eller via chatten på vår webbplats.

Miljöfostran för alla grundskoleelever

Återvinning och hållbar konsumtion är medborgarfärdigheter! Efter grundskolan kan eleven sortera avfall rätt, förstår avfallshanteringens verksamhet och livscykeltänkande när det gäller produkter samt känner ansvar för de gemensamma naturresurserna.

3-4-klassister

Skolorna i regionen får växelvis vartannat år ett brev om en lektion om förebyggandet av uppkomsten av avfall. Temat behandlas genom att arrangera ett barnkalas i klassen. Vi hoppas att alla klasser tar chansen! Barnkalas-programmet greppar temat hållbar konsumtion genom att ge barnen möjligheten att fundera över vilken fest som använder mer naturresurser och vilken som lämnar mer skräp efter sig – Elsa Ekos eller Örjan Överflöds fest?

6-klassister

Vi är med som ett av företagen i Företagsbyn i Egentliga Finland. Företagsbyn är en lärmiljö för sjätteklassister i vilken eleverna handleds under dagen för att utföra uppgifter som utvecklar deras kunnande om ekonomin och arbetslivet i vårt samhälle. I Företagsbyns miniatyrstad i Åbo är eleverna verksamma i olika företag, bland annat som verkställande direktör, avfallsservicemästare och miljörådgivare i företaget Sydvästra Finlands Avfallsservice. Genom miniatyrstaden får eleverna en bild av hur viktig roll en fungerande avfallsservice spelar i samhället. Bekanta dig med Företagsbyn

8-klassister

Regionens alla 8-klassister bjuds i tur och ordning in till ett besök till olika avfallshanteringsplatser. Under besöket tittar man närmare på hantering och nyttoanvändning av avfall, sorteringsanvisningar och principerna för användning av naturresurser och hållbar konsumtion. Sydvästra Finlands Avfallsservice erbjuder grupper busstransport från skolan och guidning på besöksplatsen utan kostnad.

Övrigt utbud

För de minsta: De minsta lär sig bäst om miljöfrågor genom exempel och dagliga rutiner. Ta med barnen för att städa parken, sortera skräp och sköta komposten! Det är också en god idé att diskutera avfallsfrågor genom lek och spel. Vi erbjuder högklassiga lånematerial, som kan användas för att träna ämnet. Uppgifter som passar förskoleelever och 1-2-klassister är t.ex. Avfallsgängets kontrollbana eller Mysterielådor..

Sorteringsset: Sorteringsset får barnen att tänka och agera! Även de mest skickliga sorterare kan lära sig något nytt och få nya nötter att knäcka. Till setet hör ett kort infopaket om varför det är viktigt att sortera och vad som händer med de olika avfallen efter insamlingen. Uppgiften kan genomföras t.ex. som en tävling mellan två lag eller som en gemensam diskussionsstund beroende på gruppens storlek och önskemål. Bekanta dig med sorteringssetet.

Simshop: SimShop uppmuntrar till hållbar konsumtion. Man kan rikta in sig på simulerad shopping genom att boka en rådgivare till den egna läroanstalten eller föreningen. Istället för euro jämför man på denna shoppingrunda förbrukningen av naturresurser hos produkterna på kvittot. Shoppingsimulatorn lämpar sig för vuxna samt yrkesskole- och gymnasieelever.